Brukte ankere

Brukt Spade S160 35kg Kr. 5000,-

1600 cm²

Brukt Bügel type 24kg Kr. 1500,-

Lengde skaft: 81cm (fra innvendig avrunding)

Bredde: 40cm

Lengde spiss: 38cm (fra innvendig avrunding)

Vinkel: ca. 17º