Egenskaper

Spadeankeret forener følgende gode egenskaper:

  • Uovertruffen holdekraft i sand og søle. Den konkave formen gjør at det ikke så lett forsetter å ploge fremover etter at det har gravd seg ned.
  • Stabilitet. Når draget skifter retning, roterer ankeret rundt spissen på sin innhule flate og blir ikke så lettet revet ut sidelengs, som er den vanlige årsaken til at et anker glipper i sand. Et anker med for eksempel hengslet eller flatt blad vil meget lett kunne dras ut og løsne ved sidelengs drag.
  • Får raskt tak. I utgangspunktet ligger ankeret på siden på bunnen. Det konkave bladet retter da en egg forover i dragets retning. Ankeret meisler seg ned i bunnen. Den raske nedgravningen vises veldig klart i tester. Denne egenskapen er spesielt viktig dersom ankeret har løsnet, og alt avhenger av at det greier å få feste igjen.
  • Har mulighet til å få bra tak også der hvor det ikke er så god ankerbunn, som for eksempel ved sjøgress eller tang, litt steinete bunn o.s.v. Da oppfører Spadeankeret seg omtrent som et stokkanker, med en tung smal spiss som skjærer seg inn og klorer seg fast. Det meste av spadeankerets vekt ligger nemlig i den blyfyllte skarpe spissen. Resten er gjort så lett som mulig. Skaftet, eller leggen, er gjort hul for å spare vekt.


Våger å påstå at de passer alle standard baugruller.

Se bilder

....men kan også demonteres for bortstuing.


Her finner du mål på de forskjellige ankrene. Greit for å se om den vil passe i baug beslaget.


Dette er det ideelle ankeret for norske ferieseilere som mer og mer fristes av å ligge på svai når gjestehavner og tilleggsplasser blir opptatt etter hvert som antallet båtturister øker. Ankeret finnes i mange størrelser fra helt små opp til 2000 cm² (55 kg stål) og lages i aluminium, galvanisert stål og i syrefast.