Educatia pentru societatea viitorului

Proiectul include activităţi menite a sensibiliza elevii prin analiza unor situații/contexte sociale în acord/dezacord cu valorile, drepturile și libertățile unei societăți interculturale (comportament prosocial/antisocial) şi de formare a unor abilităţi practice în domeniu (exersarea dialogului intercultural, acţiuni de investigare a unor evenimente și situații din trecut, participarea activă la viața comunității)