Skaver IV

Receptbelagda Läkemedel

Vad jag erfarit …

Har själv kronisk åkomma. Läkare ansåg att nytt preparat skulle tas för att förhindra följdsjukdom. På marknaden finns ett antal preparat från olika leverantörer med olika bieffekter, och hur allvarliga dessa är. Efter viss diskussion kom vi (jag & läkaren) fram till att testa ett av dessa, vilket visade sig fungera. Läkaren skrev därför ut nytt årslångt recept för löpande uttag. Vid nästa besök på Apotek lämnades detta märke ej ut då detta inte var “månadens vara” utan jag skulle få ett annat fabrikat med betydligt större risk för bieffekter vilka vi - jag & läkaren - velat undvika. Utskrivet preparat gick ej att få ut förrän efter 2 (!) försök med nya recept från läkare där både kryssruta för att endast föreskrivet preparat skulle utlämnas, och ett förtydligande i fritextruta gjorts att endast föreskrivet preparat skulle lämnas ut.

...

Här finner jag det ytterst märkligt att ett preparat jag måste ta livet ut kan vara “månadens vara”, och detta inte endast i en Apotekskedja utan att “månadens vara” är samma inom samtliga kedjor då detta, enligt apoteken, styrs centralt. Mer upplagt för korruption går väl knappast att åstadkomma?


Vad jag hört …

... från senior sjuksköterska på vårdcentral i Södra Vätterbygden:

  1. Läkare skriver ut preparat.

  2. Apotek har vid uttagstillfället annan “månadens vara”, vilken lämnas ut. Patienter, vanligtvis 75+, har ju lärt sig att inte ifrågasätta (statliga) tjänstemän - läkare, apotekare o s v - tar därför ett av läkaren utskrivet preparat samt ett av apotekaren utlämnat preparat = dubbel- / överdos -> nytt besök på vårdcentral / -inrättning p g a komplikationer och märkliga värden / effekter.