Produkter

Vi leverar både eget och tredje partens material

Eget material

Bland det egna materialet kan nämnas bl.a. sand, sten, makadam. Stenens storlek anges i mm = minsta/största storleken av sten i produkten.

Singel = okrossad natursten.

Vi har t.ex:

 • Fyllnadssand (fin och standard kvalité)
 • Mursand
 • Dräneringssand
 • Stora naturstenar

Det finns även möjlighet att själv hämta från vårt lager:

 • sandlådesand
 • naturstenar
 • mylla

Ring innan!

Kaj Adolfsson tfn: 0400-828503

Produkt

Dressningssand

Siktad sand

Kross

Kross

Kross

Singel

Singel

Rund sten

Partikelstorlek

-

0/8 mm

0/4 mm

0/8, 0/12, 0/32 mm

8/16, 16/32 mm

2/8

8/16, 16/32 mm

80/160, 160/300 mm

Användning

golfbanor, lekplatser

sandning och betongsand

gårdsplaner, under stenläggning


dränering, gårdsplaner

gårdsplaner

gårdsplaner och dränering

trädgårdsplanering

Makadam till försäljning från vårt lager

Vi krossar eget material till försäljning och sköter om transporten!

I lager har vi följande:

 • Makadam 0/8 mm
 • Makadam 0/30 mm
 • Makadam 8/16 mm
 • Makadam 16/32 mm
 • Makadam 32/80 mm
 • Makadam 0/100 mm

Vi förmedlar även tredje partens makadam.

Vi förmedlar mylla och sköter om transporten.

Ring Kaj Adolfsson, 0400-828503, för mera information.

Behöver du mindre mängd (liten släpvagn), kan du hämta mylla själv direkt från vårt lager. Ring innan!