Kuljetus ja Kaivuu Siivonen Oy Ab

Pålitlig service i Pargas sedan 1927

Till Siivonens verksamhet hör grävarbeten och transporter inom jordbyggnadsbranschen. Företaget transporterar med sina 2,3,4- axlade kombinationsbilar material från den egna sandgropen ss. Singel, sten, kross och sand. Företaget krossar och säljer även eget makadam samt förmedlar mylla.

Grävarbete utförs med olika storlekars grävmaskiner, mera om våra maskiner finns under service rubriken. Vi utför även tunga transporter med Volvo FH 16 och Goldhofer lavett.


Allt med ett samtal

Bland utrustningen sju grävmaskiner, som är från storleksklassen 2-30 ton, lösflak, HIAB, frontlastare och liten frontlastare. Vi hyr ut 400 och 100 kg markvibratorer.

Företaget har också en mobil kross, som kan användas för att krossa sten, asfalt mm. Krossen flyttas med lastbil till arbetsplatsen. Företaget krossar även eget material och har ytterligare två mobila siktverk.

Läs mera om utrustningen!

Från den egna sandgropen säljer och transporterar vi sand, sten och kross till allt från egnahemshusgårdar till lekparker. Företaget krossar även eget makadam till försäljning.

Läs mera om produkter!

Exempel på arbeten

  • grunder för egnahemshus
  • vägbyggen
  • makadam- och sandtransporter
  • sandning och snöplogning
  • dikning
  • kabeldiken
  • stolpuppsättning
  • makadam i olika färger