KATA

SHURI-TE

PINAN 1-5

NAIFANCHIN 1-3

BASSAI - DAI

BASSAI - SHO

KOSOKUN - DAI

KOSOKUN - SHO

SHIHO - KOSOKUN

ITOSU NO ROHAI 1-3

WANKAN

WANSHU

WANDAN

CHINSHYU

CHINTEI

CHINTO

GOJUSHIHO (USEISHI 54)

JITTE

JION

JIIN


TOMARI-TE

MAITRE ARAGAKI

NISEISHI

SOCHIN

UNSU

MAITRE NAKAIMA

NISEISHI

SEISAN

SANSEIRU

PACHU

HEIKU

PAIKU

ANAN

MAITRE KIHAN

ANANKO ICHI

ANANKO NI

TOMARI NO CHINTO


NAHA-TE

GEKISAI DAI ICHI

GEKISAI DAI NI

TENSHO

SANCHIN

SEIENCHIN

SAIFA

SEIPAI (18)

KURURUNFA (17)

SEISAN (13)

SANSEIRU (36)

SHISOCHIN (19)

SUPARINPEI (108)

GEKIHA (M° TOGUCHI)

KAKUHA (M° TOGUCHI)

MABUNI KENWA

SHINSEI DAI ICHI

SHINSEI DAI NI

SHINPA

MYOJO

SEIRYU - AOYAGI

JUROKU

MATSUKAZE

NIPAIPO

GO GENKI

HAFFA

HAKKAKU

PAPPUREN 1-3

NEPAI

VARIATIONS DE KATAS

ISHIMINE NO BASSAI

MATSUMURA NO BASSAI

OYADOMARI NO BASSAI

TAWADA NO BASSAI

CHIBANA NO BASSAI

TOMARI NO BASSAI

MOTOBU NO BASSAI

CHATANYARA NO KUSHANKU

CHIBANA NO KUSHANKU

TOMARI NO CHINTO

MATSUMORA NO ROHAI

TOMARI NO WANSHU


JABU NO JION

MATSUMURA NO SEISAN

SANCHIN (UECHI RYU)