ISSA

About ISSA!

Shipchandler in Halland has membership no 11 in Sweden, refer to ISSA Register >>

ISSA (International Shipsuppliers & Services Association) is the international association representing nearly 2,000 ship suppliers throughout the world.

ISSA have 43 national associations of ship suppliers as full ISSA members and associate members in 52 other countries where no national association exists. ISSA members have to undergo a rigorous vetting procedure before gaining admittance. Select an ISSA Member and you can be sure of getting the best service, finest quality and fairest prices for your supplies.

Ship supply is recognised as very much a "relationship" business. To ensure fair trading and best practice ISSA has developed a set of Conditions, which form the basis of any supply contract.

To strengthen the relationship between ship supplier and buyer still further, ISSA drew up a Code of Ethics, which Members abide by to ensure the highest standards are applied in day-to-day operations.

Read more about ISSA >>

Om ISSA!

Skeppshandlaren i Halland är medlem nr 11 i Sverige, se ISSA Register>>

ISSA (International Shipsuppliers & Services Association) är en internationell förening som representerar nästan 2 000 fartygsleverantörer över hela världen.

ISSA har 43 nationella föreningar av fartygsleverantörer som fullständiga ISSA-medlemmar och associerade medlemmar i 52 andra länder där det inte finns någon nationell förening. ISSA-medlemmar måste genomgå ett strikt granskningsförfarande innan de får inträde. Välj en ISSA-medlem så kan du vara säker på att få bästa service, bästa kvalitet och rättvisa priser för dina leveranser.

Fartygsförsörjning bygger mycket på relationer. För att säkerställa rättvis handel och bästa praxis har ISSA utvecklat en uppsättning villkor som ligger till grund för varje leveransavtal.

För att ytterligare stärka förhållandet mellan fartygsleverantör och köpare utarbetade ISSA en etisk kod som medlemmarna följer för att säkerställa att de högsta standarderna tillämpas i den dagliga verksamheten.

Läs mer om ISSA >>