About / Om

About ShipChandler in Halland!

Shipchandler.se was founded in november 2006 after I Ola Nylander took over Harrys Shipchandler founded in 1972 and the existing premises and continued business in the same good spirit as before.

2011 my family moved in to Falkenberg to a house where I can have all the business too.

Nowadays, I work from home with a network of different suppliers who can provide the right items just in time.

Ship chandler in Halland's goal is to conduct an effective service for ships that visit the ports on the Swedish west coast.

When you engage shipchandler you can trust to get goods of top quality.

Shipchandler has a daily track of the ports in Halmstad, Varberg and Falkenberg, where I also have ny business, but of course I deliver to all ports on the Swedish West Coast if need exists.


Om Skeppshandlaren i Halland!

Skeppshandlaren grundades nov 2006 efter att jag Ola Nylander tagit över Harrys skeppsfournering som funnits sedan 1972. Jag tog över befintliga lokaler och fortsatte verksamheten i samma goda anda som innan.

2011 flyttade min familj in till Falkenberg till ett hus där jag kan ha all verksamhet samlad också.

Numera jobbar jag då hemifrån och har byggt upp ett nät av olika leverantörer som kan hjälpa till med att få fram rätt artiklar vid efterfrågan.

Skeppshandlaren i Halland har som mål att bedriva en fungerande service mot båtar som besöker hamnarna på västkusten.

Anlitar man skeppshandlaren ska man kunna lita på att man får varor av bästa kvalité .

Hamnarna skeppshandlaren har daglig koll på är Halmstad , Varberg och Falkenberg där jag också håller till och bor, men givetvis kör jag till alla hamnar på västkusten om behov finnes .

Ola Nylander

E-mail: info@shipchandler.se

Office: +46 (0)346 10206

Mobile: +46 (0)70 547 04 10

Fax: +46 (0)346 841 33

Address: Varbergsvägen 58, S-311 36 Falkenberg

Ola Nylander

E-mail: info@skeppshandlaren.se

Kontor: +46 (0)346 10206

Mobil: +46 (0)70 547 04 10

Fax: +46 (0)346 841 33

Adress: Varbergsvägen 58, S-311 36 Falkenberg