Styrelsen

Lokalföreningens namn: SeniorNet Märsta-Sigtuna

Telefonnummer: Se respektive styrelsemedlem

E-postadress: info@seniornet-sigtuna.se

Besöksadress: Hyresgästföreningen, Södergatan 50, Märsta

Plusgiro: 330913 - 5

Här kan du läsa våra  stadgar  och här senaste årsmötesprotokollet.

Styrelsemedlemmar nedan: 

Ordförande

Mona Eckered

Mobil: 0707907597

E-post: mona.eckered@gmail.com 

Vice Ordförande

Lena Hedzén

Mobil: 0703469448

E-post: lena.b.hedzen@gmail.com 

Sekreterare

Ann-Christine Ryd

Mobil: 0709140632

E-post: rydannchristine@gmail.com 

Kassör

Marie-Louise Holm

Mobil: 0739234517

E-post: mholm317@gmail.com 

Ledamot & Webmaster

Kaj Winberg

Mobil: 0735078373

E-post: kaj.winberg@gmail.com