Styrelsen

Lokalföreningens namn: SeniorNet Märsta-Sigtuna

Telefonnummer: Se respektive styrelsemedlem

E-postadress: info@seniornet-sigtuna.se

Besöksadress: Hyresgästföreningen, Södergatan 50, Märsta

Plusgiro: 330913 - 5

Här kan du läsa våra  stadgar  och här senaste årsmötesprotokollet.

Styrelsemedlemmar nedan:Suppleant Lena Hedzén