SEABIRD IL·LUSTRA

I CONCURS SEABIRD IL·LUSTRA 2022

Ganadora categoría adultos 2022

Autora: Claudia Cárceles Román

Categoría: Adultos

Título de la obra: Aus marines en perill

Nombre de la especie de ave marina: Pinguinus impennis, Pterodroma magentae, Phoebastria irrorata i Ichthyaetus audouinii

Técnica utilizada: aquarela

Ganadora categoría jovenes 2022

Autora: Alba Pérez Martí

Categoría: Joven

Título de la obra: “Ells també reben, cuidem la natura.”

Nombre de la especie de ave marina: Pelícano

- Técnica utilizada: lápiz y rotulador.

DIBUJOS SELECCIONADOS EN LA CATEGORÍA ADULTOS

Autor/a: MIGUEL ANGEL FUENTES ROSUA

Categoría: Adultos

Título de la obra: ocell de tempesta

Nombre de la especie de ave marina: Hydrobates pelagicus

Técnica utilizada: digital

Autor/a: Mercedes Aramburu

Categoría: Adultos

Título de la obra: "Rose"

Nombre de la especie de ave marina: Chroicocephalus brunnicephalus

Técnica utilizada: Boceto a lápiz y color técnica digital

Autor/a: Matías Garrido Flores

Categoría: Adultos

Título de la obra: Petrel Xilè

Nombre de la especie de ave marina: Pterodroma defilippiana

Técnica utilizada: digital

Autor/a: LAURA FONTSERÉ FUSELLAS

Categoría: Adultos

Título de la obra: Xatrac alimentant al poll

Nombre de la especie de ave marina: Sternula albifrons

Técnica utilizada: rotulador aquarela


Autor/a: Daniel Camps Jambrino

Categoría: Adultos

Título de la obra: “Capblanca a migjorn”

Nombre de la especie de ave marina: Chroicocephalus genei

Técnica utilizada: rotulador aquarela

Autor/a: Cristina Planas Riera

Categoría: Adultos

Título de la obra: Capbussada diària

Nombre de la especie de ave marina: Fratercula arctica

Técnica utilizada: ilustración digital

Autor/a: Claudia Cárceles Román

Categoría: Adultos

Título de la obra: Aus marines en perill

Nombre de la especie de ave marina: Pinguinus impennis, Pterodroma magentae, Phoebastria irrorata i Ichthyaetus audouinii

Técnica utilizada: aquarela

Autor/a: Antonio Pastor Domínguez

Categoría: Adultos

Título de la obra: blue suede shoes

Nombre de la especie de ave marina: Sula Nebouxii

Técnica utilizada: aquarela sobre papel de cartón

Autor/a: Anna Roca Peralta

Categoría: Adultos

Título de la obra: La cresta daurada del Pacífic

Nombre de la especie de ave marina: Fratercula cirrhata

Técnica utilizada: esbozo a lápiz a posterior escaneado y técnica digital.

Autor/a: Amanda Casanovas Fernández

Categoría: Adultos

Título de la obra: Emplomallat

Nombre de la especie de ave marina: Phalacrocorax aristotelis

- Técnica utilizada: Aquarela sobre papelDIBUJOS SELECCIONADOS EN LA CATEGORÍA JOVEN

Sofía es una pequeña artista con una enfermedad minoritaria que se ha esforzado mucho para realizar este maravilloso dibujo, muchas gracias Sofía por la participación, has superado un gran reto!

Autor/a: Sofía Pérez Vicente

Categoría: Joven

Título de la obra: El reciclatge per la vida

Nombre de la especie de ave marina: gaviota

- Técnica utilizada: Lápiz de colores y rotuladores


Autor/a: Paola Alejandra Somoza

Categoría: Joven

Título de la obra: Gavina cap negre

Nombre de la especie de ave marina: Larus melanocephalus

- Técnica utilizada: Lápiz de colores

Autor/a: Òscar Salguero Baqué

Categoría: Joven

Título de la obra: El planeta no nos pertenece, es de todos

Nombre de la especie de ave marina: Cormoranes

- Técnica utilizada: Lápiz de colores

Autor/a: Octavi Viader Romagosa

Categoría: Joven

Título de la obra: El Puerto de madrugada

Nombre de la especie de ave marina: Mascarell comú, baldriga mediterrània, fraret, corb marí emplomallat, gavià argentat.

- Técnica utilizada: rotuladores y grafito

Autor/a: MARCEL NASPLEDA BOLEA

Categoría: Joven

Título de la obra: Pardela balear en Cap de Creus

Nombre de la especie de ave marina: Calonectris diomedea

- Técnica utilizada: colores de madera


Autor/a: Lía García Martin de Francisco

Categoría: Joven

Título de la obra: El aterrizaje del pelícano

Nombre de la especie de ave marina: Pelecanus conspicillatus

- Técnica utilizada: lápiz, rotuladores y colores de madera

Autor/a: Evoleth Arce Samaniego

Categoría: Joven

Título de la obra: alcatraz patiazul dudoso

Nombre de la especie de ave marina: Sula nebouxii

- Técnica utilizada: lápiz y colores de madera

Autor/a: Eurice Sarai Huezo Flores

Categoría: Joven

Título de la obra: Pequeño frailecillo judando

Nombre de la especie de ave marina: Fratercula arctica

- Técnica utilizada: colores de madera

Autor/a: Claudia Villaescusa Masana

Categoría: Joven

Título de la obra: Less plastic, more life

Nombre de la especie de ave marina: Sula nebouxii

- Técnica utilizada: colores de madera

Autor/a: Alba Pérez Martí

Categoría: Joven

Título de la obra: “Ells també reben, cuidem la natura.”

Nombre de la especie de ave marina: Pelícano

- Técnica utilizada: lápiz y rotulador.Les aus marines són animals molt importants, ja que són excel·lents bioindicadors de l’estat de l’ecosistema marí. Malauradament, s'estima que en els darrers seixanta anys han desaparegut el 70% de les aus marines del planeta a causa de la introducció d’espècies invasores, la captura accidental en pesqueries, la sobrepesca, la contaminació lumínica, el canvi climàtic i la contaminació ambiental.

En l’equip d’investigació Seabirdecology Lab, treballem en temàtiques com l’ecologia del moviment, biologia de la conservació, interaccions simbiòtiques i química ambiental amb l’objectiu de protegir les aus marines.

Des de l’equip de Seabirdecology Lab, adjunt a la Universitat de Barcelona i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB) creiem que per a conservar, primer s'ha de conèixer i estimar. És fonamental que visualitzem aquesta problemàtica perquè es pugui actuar per la conservació d’aquests animals. Per aquest motiu, organitzem “SEABIRD IL·LUSTRA” un concurs d’il·lustració naturalista d’aus marines.BASES DEL CONCURS

La participació en el Premi implica automàticament l'acceptació total d'aquestes bases.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En participar, l'autor@ o pare/mare o tutor legal del participant menor autoritza a l'organització, la utilització, distribució, reproducció o comunicació pública de la seva obra i del seu nom en totes aquelles activitats relacionades amb el concurs, que es desenvolupin, sense que el participant tingui dret a rebre cap contraprestació per aquest concepte. L'organització es compromet a no comercialitzar les obres presentades sense el consentiment de l’autor@ o pare/mare o tutor legal del participant menor.


AUTORIA

El participant o pare/mare o tutor legal del participant menor, manifesta i garanteix a l'organització ser l'únic titular de tots els drets d'autor sobre l'obra que presenta al premi i es responsabilitza totalment que no hi hagi drets de tercers a les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets imatge.

L'organització queda facultada per excloure del premi el/la participant/s que no compleixin els requisits establerts en aquestes bases. Les obres que siguin plagis seran desqualificades.


DRET DE PROPIETAT D’IMATGE

L’equip d’investigació Seabird Ecology Lab es reserva el dret a realitzar diferents actes públics relacionats amb el lliurament de premis, la comunicació i la difusió del certamen. En aquest cas el pare, la mare o el tutor legal del participant menor d’edat o autor@ major d’edat, autoritza els organitzadors que indistintament puguin utilitzar totes les imatges, o parts d’aquestes, per a la seva inclusió en notes de premsa, exposicions itinerants i comunicacions per a la promoció del concurs. En cap cas, aquestes imatges seran emprades amb finalitats comercials.

Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar el dret i a l'honor en els termes previstos a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil al dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia Imatge.

Seabirdecology Lab s'eximeix de qualsevol responsabilitat a què pogués donar lloc l'incompliment per tercers de les condicions d'ús de la llicència referenciada, així com l'ús indegut i il·lícit per tercers dels treballs exhibits.


POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades durant el registre i la inscripció al concurs, seran incloses en un fitxer del qual és titular l’equip d’investigació Seabird Ecology Lab, la finalitat del qual és la gestió d'activitats relacionades amb la promoció, difusió i divulgació de les ciències marines i la conservació de la biodiversitat, tenint com a únics destinataris als membres encarregats de l’organització d’aquestes activitats.


DRET PER SUSPENSIÓ DEL CONCURS

L'equip Seabirdecology Lab queda eximit de tota obligació o compensació cap als participants en el premi si, per causa de força major o imperatiu legal, el premi s'ha d'anul·lar o suspendre, situació que l'organització posaria convenientment en coneixement dels participants. De la manera més àmplia que en dret procedeixi, els participants del present premi exoneren Seabirdecology Lab de qualsevol mena de responsabilitat, sanció, reclamació, demanda o causa civil, mercantil, penal o administrativa. Això inclou indemnitzacions de qualsevol índole, despeses per qualsevol reclamació que pogués rebre a conseqüència de l'incompliment de les bases per part dels participants (amb inclusió expressa dels honoraris de lletrats i procuradors).

QUI POT PARTICIPAR?

Podran participar en el present premi totes les persones majors de deu anys de manera voluntària i sense cap cost. Cada participant podrà presentar una obra. Per participar caldrà enviar l’obra escanejada en format jpg o png al correu electrònic de SeabirdecologyLab: avianecologyteam@gmail.com amb el nom de: “SEABIRD IL·LUSTRA 2022”, entre el dia 20/01/2022 al 30/04/2022 a les 24:00 h.


I omplir el següent formulari:

- Nom i cognoms:

- Email:

- Data naixement (Format: DD/MM/AAAA):

- Títol de l’obra:

- Nom de l’espècie d’au marina:

- Tècnica utilitzada (aquarel·la, cera, llapis, collage...):

- Autorització del pare/mare o tutor legal del participant signada, en cas de ser menor d’edat.

Totes les dades contingudes al formulari han de ser emplenades de manera obligatòria. En cas de no fer-se així, la inscripció serà desestimada i les dades esborrades de manera immediata.


CATEGORIES

- JOVES: Entre 10 i 16 anys.

- ADULTS: Igual o més de 17 anys.


SELECCIÓ

D’entre totes les propostes rebudes, el jurat seleccionarà un màxim de 10 il·lustracions per cada categoria basant-se en el rigor, originalitat i capacitat divulgativa de l’obra. Aquestes 20 obres seleccionades s’exposaran a la web de “Seabirdecology Lab” i a Instagram. Finalment, es decidirà, per majoria de vots, a partir de “m’agrades” a l’Instagram @seabirdecology, el guanyador/a de cada categoria.


PREMIS:

La 1a edició del certamen, compta amb dos premis: un per cada categoria. El premi consistirà en material per observar i dibuixar els ocells, de la botiga pels amants de la naturalesa, Oryx.

Per a la categoria adulta: es lliurarà el llibre “Bird anatomy for artists comprehensive guide to drawing birds for artists and bird lovers” de Balo N. De l’Editorial: BFine Art, en anglès i uns prismàtics Nikon Aculon A211 8x42.

Per a la categoria jove: es lliurarà el llibre “Dibujo de aves. Para aprender a dibujar bocetos e ilustrar aves” de Varela J. De l’Editorial: Parramón, en castellà i uns prismàtics Nikon Aculon A211 8x42.


Els autors de l’obra seleccionada pel públic en votació popular rebran el premi a la Tenda Oryx de Barcelona (C/Balmes, 71, 08007 Barcelona) el dia 26 de maig del 2022. Si el premi no es recull en aquella data i no es comunica, s’entendrà que el participant renuncia al premi.

Seabird Ecology Lab es compromet a avisar els guanyadors o guanyadores del concurs el dia 20 de maig del 2022 via email.


JURAT

El jurat del premi estarà format per representants de l’equip Seabirdecology Lab. La decisió del jurat serà inapel·lable.


CALENDARI

· Recepció de propostes: entre el dia 20/01/2022 al 30/04/2022 a les 24:00h.

· Publicació de les 20 obres seleccionades a l’Instagram i web del grup: el dia 09/05/2022.

· Votació en línia (a l’Instagram): entre el dia 09/05/2022 al 19/05/2022 a les 24:00h.

· Anunci dels guanyadors: el dia 20/05/2022.

· Recollida de premis a la botiga Oryx de Barcelona: 26/05/2022.

Vols saber més sobre Seabirdecology Lab?

Consulta les nostres xarxes socials!

· Instagram: @seabirdecology

· Twitter: @seabirdecology

· Pàgina web: http://avesamarabierto.es

Si vols conèixer la botiga pels amants de la naturalesa, Oryx:

· Instagram: @Oryxnatura

· Facebook: @Oryxnatura

· Twitter: @WebOryx

· Pàgina web: https://www.weboryx.com/es/

Si t’interessa l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio-UB):

Pàgina web: http://www.ub.edu/irbio/