Ball dels nanos

Ball dels nanos

Fou incorporat a la Processó del Corpus en l’any 1985. La dansa és ballada per sis “nanos” formant tres parelles representant les races d’Europa, Àfrica, Àsia i América que n’eren les quatre parts del món conegudes, simbolitzant l’adoració universal a l’Eucaristia.

Un únic tipus de pas serveix per a tota la dansa que té dos parts: la primera més tranquila i ceremoniosa i la segona d’aire més animat denominada “fandanguet” amb el qual finalitza la dansa.