Cor Sine Nomine

Cor de veus mixtes

Direcció: Júlia Oltra Mulet

Horari d'assaig:

Dissabtes de 12.30 a 13.30 hores

El cor Sine Nomine és un cor de veus mixtes que dedica una hora a la setmana al cant coral i està format majoritàriament per cantors jóvens amb un intent d'arribar a aquest tipus de públic amb una dedicació que puga compaginar-se amb altres activitats lúdiques i formatives.

El cor Sine Nomine és dirigit actualment per Júlia Oltra Mulet