Ball de la Moma

Ball de la Moma

És la de més contingut simbòlic. Malgrat les reminiscències medievals es balla des de finals del segle XVI a València. La Moma representa la virtut i els momos els vicis: Supèrbia, Avarícia, Luxúria, Enveja, Golosia, Ira i Peresa. La Virtut du en la mà un ceptre. La dansa representa la lluita de la Virtut contra els pecats, guanyant finalment la Virtut que els obliga a agenollar-se davant de l’Eucaristia.