Remisser

Att stödja beslutsfattare i frågor som rör akvaristik och närliggande områden är en viktig del av Sarfs arbete. Bland våra föreningars medlemmar finns yrkesverksamma akademiker som arbetar med akvaristiska frågor dagligen, proffs som till exempel arbetar inom exempelvis djurhandeln och givetvis även väldigt erfarna akvarister. När vi utformar våra svar har vi även vana tjänstemän till hjälp, vilka tänker på till exempel juridiska aspekter som jäv.

Självklart hjälper vi gärna till att förmedla kontakter om du vill ha stöd även i andra typer av frågor, exempelvis om du skriver en master-uppsatser eller tidningsartikel som rör akvaristik.

Såhär arbetar vi med remisser

  • När vi får en förfrågan kontaktar vi medlemsföreningarnas styrelser.
  • De i sin tur diskuterar med sina medlemmar om rätt kompetens finns.
  • De som har kompetens inom området får skriva svar samt styrka sin kompetens.
  • Sarfs styrelse sammanställer svaren och säkerställer kvaliteten.
Foton: Kjell Fohrman, Zoopet

Aktuella remisser

Just nu finns det inga aktuella remisser.

Tidigare remisser

För remisser äldre än 2019, vänligen kontakta remissansvarige Erik Åslund.

Fakta: Vad är en remiss?

När viktiga beslut ska fattas av till exempel myndigheter skickas underlaget ut till olika berörda parter för att dessa ska kunna komma med synpunkter. Man säger då att man har skickat ut underlaget på remiss.

Olika parter kan ha synpunkter på olika delar av samma underlag. Sarf tittar till exempel bara på de delar som rör akvaristiken även om ett underlag omfattar andra djurhållningsfrågor också.

En remiss kan skickas både under ett arbetes gång och med ett färdigt beslutsunderlag, beroende på vad som behövs.