Olzinelles

Itinerari Sant Celoni-Can Valls d'Olzinelles:
- Mapa

- Pou de glaç de Can Draper

- Forns de pega de Can Valls