Onderwijs & S-BB

 Evaluatie, Verbetering en Onderzoek van het Onderwijs en het stelsel op de achtergrond in Nederland

Transitie van het oude onderwijsmodel. levend, inspirerend gezond onderwijs       

Ons onderwijs, deels gefinancierd door de samenleving, lijkt en blijkt een sterke(!) connectie te hebben met het bedrijfsleven. Bepaalt door S-bb De stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, komt een gewenste verandering in de samenleving niet zo snel tot stand. Maatschappelijk initiatief en stagiaires die bewust willen kiezen wordt het moeilijk gemaakt doordat in 2020 ook een stagevergoeding geven bij wet verplicht is gemaakt. Een leegloop voor maatschappelijk initiatief zodoende. Zo ontstaat er een nog groter tekort aan stageplaatsen en blijven leerlingen (enkel) gefocust op het grotere bedrijfsleven.

Het gaat over de toekomst van de kinderen, de samenleving en uw leven. TIjd om daar voor te staan en te zorgen voor een Natuurlijke opvoeding

Tijd voor een echte verandering waarbij vrije keuze en gezonde richtingen voorrang krijgen en worden gepromoot bij stagemogelijkheden en extra aandacht krijgen!  Zo stimuleer je bewuste leerlingen die kritisch kijken en onderzoeken Is dat wenselijk? Wij horen graag uw mening Welke kant gaat uw kind op? www.ecovrede.nl 

#onderwijs #stage #leerlingen #docent #kinderen #mindset #toekomst #HBO #MBO #universitair #duurzaam

Onderwijs gaat ook over leren en de 'hersenen er voor hebben'. Vreemd genoeg wordt juist daaraan weinig aandacht gegeven. Hoe verbeter je dat functioneren van die hersenen zodat mensen beter functioneren?  Rainbowbrain.org   Belangrijk daarin zijn ook voeding, inzicht, zelfkennis en gezonde informatie en doelen. De motivatie hebben en leren om het juiste te doen voor mens en samenleving. Moraal, ethiek en gezondheid zijn daar onderdeel van. 

De verkorte link van deze webpagina is:  https://bit.ly/2J0tqw7  

Publiceer deze graag;   Petitie voor een echte verandering van het onderwijs           

Er zijn zulke goede en mooie voorbeelden voor inspirerend onderwijs. Daarbij: onze samenleving vraagt op alle gebieden om nieuwe keuzes. Het lesmateriaal waarmee de huidige ouders zijn opgevoed is grotendeels achterhaald en onjuist gebleken. Er is nieuwe inspiratie nodig. Nieuwe kennis en een andere leef- en werkhouding 

Een werkhouding om onze wereld leefbaar te maken en te houden, te ontdekken wie je bent en samen te werken met de natuur en in harmonie met elkaar ontdekken wie wij zijn en onze kwaliteiten. Zo ontstaat er als vanzelf een andere samenleving.

Hoe kan het dat Een Samenwerkingsorganisatie BeroepsoOnderwijs Bedrijfsleven Feitelijk de toekomst van jongeren geheel koppelt aan het bedrijfsleven en in combinatie met de wetgeving over verplichte stagevergoedingen de toegankelijkheid van maatschappelijk initiatief voor stagiaires vrijwel onmogelijk maakt?  Mag een samenwerkingsorganisatie dat?

Welke sturende mechanismen zitten hier achter en; Wanneer een samenleving constateert dat het economisch model niet helemaal .. oplevert wat de samenleving nodig heeft;  Waar is de bijstelling in het beleid?    

LinkedIn              MeWe Netwerk

'Het hoogste goed is praktisch verstand. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven.' Van Epicurus (341-271 voor het jaar nul)

Gaat onze samenleving voor - of achteruit? Dit inzicht van Epicurus is van een 1700 jaar geleden. Kan deze tijd wat van opsteken.

Wijze mensen leren van alles en iedereen, verstandige mensen leren van hun ervaring, dwazen hebben reeds alle antwoorden.   Socrates 

Ecovrede College 

Mede wegens een tekort aan onderwijzers en onze specifieke expertise in werkvelden bieden wij gastlessen en workshops voor scholen. Op locatie en bij ons met een of twee klassen of groepen is mogelijk. Tijdsbestek is een uur, twee uur, een dagdeel of een hele dag.

Maandelijks is ook mogelijk     Meld u via   organisatie@ecovrede.nl  met de datum, het tijdstip, het aantal leerlingen, de specifieke vraag of het onderwerp en de leeftijd.

Regio - werkgebied:  Arnhem - Nijmegen  Andere plaatsen op verzoek met reiskostenvergoeding

Wij zijn flexibel;    Zes dagen in de week, van half negen tot vijf uur is mogelijk.  


Onderwerpen of combinaties;

Natuur, Voedselbossen, voeding, natuurbewustzijn, ecosystemen, natuurbeleving, Monitoring en natuur begrijpen, 

Projectieve meetkunde,  wiskunde in de natuur, ons lichaam 

Kringloopeconomie, Geld en waarde,  Armoede, Woningbouw en innovatie, Hergebruik, 

Energie, Aarde en Natuurvolkeren

-> Andere onderwerpen op verzoek!


Waar zorgen wij voor?


Waar zorgt u voor?


-> Een onkostenvergoeding wordt op prijs gesteld

Meer vragen of overleg;  

organisatie@ecovrede.nl     

Telefoon:  06 19 67 93 89

Post:  Postbus  60051  6800 JB  Arnhem

Vanmiddag - 1 Juli 2022, gestart met een Ecovrede schooltje - onderwijs- en onderzoeksinstituut  🍀.  Feitelijk deden wij dit soort zaken en taken al langer.

Het is nu meer dan ooit belangrijk om ieder, onszelf en de kinderen breed en op eigen ontwikkeling gericht te onderwijzen


Het leven kent bijzondere ontwikkelingen. De schoolbankjes staan klaar symbolisch en praktisch  Aanmelden is nu mogelijk   organisatie@ffrmnetwork.org

 

Transitie Economie:  Het veranderen van het oude economische model in een Nieuw, Leefbaar, Lokaal en Duurzame werkwijze. Kan het zonder geld?  En als dat niet kan: hoe komt dat dan? Leren en gewoontes en verandering van mindset spelen een belangrijke rol:   Link   Op verzoek verzorgen wij een gastles, lezing of workshop voor u!  organisatie@ecovrede.nl 

Hoe zit dit?  

FTM  De rijksoverheid bevoordeelt Wageningen bij de verdeling van onderzoeksgeld:  Mei 2020:

"... Theories about human nature – unlike theories about molecules or black holes – can come true simply because we believe in them. This phenomenon was noted in the early 1990s by Robert Frank, 

Robert Frank explain his concept of Darwinian economics.

an economics professor who saw his students grow increasingly selfish the longer they studied economics. In time, they seemed to become the picture of humanity they were taught. What would happen if we turned this around? What if schools, businesses, and governments assumed that most people are doing their best? What if we rallied round our tendency to trust and cooperate – a tendency with every bit as much of an evolutionary basis, over hundreds of millions of years? ..."   Bron:

Wanneer je toetst op de aansluiting bij een achterhaald bedrijfsleven-cultuur ben je niet met de mens bezig. Mens zijn is in deze tijd een grote kunst. Vaak afgeschilderd als een zwakte. Niet mee kunnen komen.. en zo. We zitten in een oude benadering van het leven.. en van de mens. Het is leven, Natuur, ontwikkeld zich in een eigen proces. Wat is een kenmerk van Natuurlijke ontwikkeling?

Steeds meer burn-out en overspannen, werkplaatsen voor 'de watjes van mensen' die niet zo goed zijn... Of zijn ze juist mens, veel meer mens? Het economische denken geeft verwrongen benaderingswijzen. 

Begin mensen met gevoel voor natuur een tien te geven, medemenselijkheid tonen een negen, creatief zijn een acht, economisch kunnen denken en scoren een 5, en haantje de voorste een 3. De rest spreekt voor zichzelf.

Emotionele ontwikkeling, creativiteit, natuurgevoel, zichzelf kunnen zijn, plezier hebben in het leven,  nieuwsgierig zijn en tenslotte... uit onderzoek blijkt dat .. negen van de tien keer, problemen bij kinderen in het gezin bij de ouders aangepakt dienen te worden. Dan kom je op leefomgeving en de financiële situatie in veel gevallen. En zo zien we, opnieuw, hoe dit rijke land problemen maakt ...  Waarom?

Het gehele #onderwijs is aan een drastische heroverweging toe. Een verandering waarbij Natuur, #leefbaarheid, de mens en een #gezonde toekomst in onze samenleving centraal staan. https://lnkd.in/daqe3cb Ook zoiets als het aangaan van #relaties, het #leven als doel en de onbelangrijke rol van #geld daarin, de fouten in ons beeld van de #geschiedenis en zaken als dat #titels niets zeggen over de mens horen er in. #Winst maken; ten koste van wie of wat? Geluk en #menselijke waarde? Hoe staan die in de #boekhouding? #Corruptie en bedrog? Dat is normaal?

Het proces van #leren en ieders eigen #individuele weg. De #Natuur centraal ieders eerste levensbehoefte etc.

Waarom zit je op #school en volg je een #opleiding?

Op verzoek geven wij #gastlessen en workshops. Stuur een bericht met doelgroep, tijd, plaats en de gewenste onderwerpen   organisatie at ecovrede.nl

#onderwijs #lessen #ontwikkeling #toekomst

Uit het onderstaande artikel:  "In de jaren negentig kregen universiteiten het credo van de marktwerking opgelegd. De overheid bepaalde dat wetenschappelijk onderzoek niet langer alleen uit publieke middelen moest worden gefinancierd, maar voortaan ook deels met extern geld. Dat betekende dat universiteiten de boer op moesten. Voor Wageningse onderzoekers betekende dat het begin van een innige samenwerking met chemiegiganten. ..."  

In reactie daar op: 

Maatschappelijk initiatief heeft de grootste moeite om een stagiaires te krijgen. Multinationals hebben voor het kiezen. Feitelijk stuurt Wageningen, daarachter de industrie, op een ongezonde wijze in het meervoud onze samenleving https://bit.ly/2J0tqw7

Zelfs de hele structuur in het onderwijs lijkt daar op te zijn ingericht; Denk aan S-bb de 'Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven'...  Hoezo bedrijfsleven?  Welke wereldvisie en aanpak spreken daar uit?  "SBB is de organisatie die bepaalt welke bedrijven zichzelf erkend leerbedrijf mogen noemen. .."  Hoog tijd voor verandering. De achterliggende doelen van het bedrijfsleven kloppen niet meer met wat onze samenleving vraagt en .. nodig heeft. S-bb is achterhaald. 

Welk zaad wil je zaaien voor de toekomst? en waar laat jij je kinderen voor leren? Leerplicht om verplicht aan te sluiten bij het bedrijfsleven?? Dit is mis sinds de tijd van Premier Lubbers.

#onderwijs #bedrijfsleven #SBB #maatschappelijkinitiatief

  #leerbedrijf #doelen #toekomst #samenleving #zaden


Mei 2020  Corona en stageplaatsen:

Juni 2020; Zeker is er een groot belang in stages en leerbanen.. echter: er is een fout gemaakt door betaling aan stagiaires te willen verplichten. Met name grote bedrijven worden zo opnieuw bevoordeeld en kleinere en maatschappelijk initiatief, leveranciers voor vele stageplaatsen, haken noodzakelijkerwijze af. Voor een stagiaire moet al heel veel worden gedaan. Begeleiding, inwerken, vinger aan de pols, gesprekken met de opleiding, evaluaties, eindbeoordeling en klaar staan voor tussentijdse vragen. Wanneer iedereen constateert dat een andere economie nodig is is het belangrijk om te beginnen de werkwijzen bij het onderwijs drastisch te veranderen. Maak voor de verandering maatschappelijk initiatief eens de norm. Laat bedrijven betalen voor stageplaatsen aan de hand van de winstcijfers en de omzet. Eenvoudig uitvoerbaar.

Het onderwijs is achterhaald:

Onderwijs moet niet langer gericht zijn op het bedrijfsleven maar op gezondheid, natuur, toekomst en welbevinden. Dat is een fundamentele verandering in het onderwijs, de leerdoelen, de werkwijze van SBB en de stappen die wij met elkaar zetten in onze samenleving.    www.ecovrede.nl

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Het systeem zelf, en vooral de regels zijn in het onderwijs het grote probleem. Al meer dan 25 JAAR.  Het systeem zit vast in bureaucratie en in de slordigheden van S-BB, CITO en andere partijen waaronder diverse uitgeverijen. Achterhaalde schoolboeken, onvolledige lessen, leerlingen die op MBO niveau nog geen Nederlands kunnen schrijven en totaal de motivatie kwijt zijn. Docenten overspannen en tekort. Zie hier de toekomst van onze samenleving!.. of gaan wij het nu echt anders doen?!

Duurzaamheid, medemenselijkheid, ecologie, natuur, als leidende principes evenals het omvormen van de economie en vooral het economische denken transformeren richting waarde, gezondheid en welbevinden zijn de nieuwe essentiële kernwoorden. Zorg dat mensen op verschillende niveaus kunnen waarnemen en zich de vraag stellen; waar komt die groei en mijn winst eigenlijk vandaan?  Ten koste van wat?  Dat leren te verantwoorden! 

Hoe kan het dat wij als hoog welvarend land een zeer hoog percentage hebben aan zieke en afgekeurde mensen en een zware vervuiling in diverse vormen? Wat is er mis met ons systeem en daarop echt innoveren en dat alle ruimte geven!  De tijd voor verandering in het onderwijs is nu.  Voor uw duidelijkheid; het betreft hier bij benadering 500.000 leerlingen die hier op zijn aangewezen. De toekomst van onze samenleving loopt hier vast in een ouderwets bureaucratisch systeem. Innovatie wordt feitelijk afgestraft omdat het niet in de vakjes zou passen net als de mensen.

Op verzoek geven wij voor u een lezing of presentatie over dit en gerelateerde onderwerpen. Ook gastlessen zijn mogelijk. U kunt ons hierover mailen of bellen  organisatie@ecovrede.nl     06 19 67 93 89

Onderwijs en studentenhuisvesting anders organiseren;  Voordelen; zelf leren, natuur, duurzaamheid bijbrengen, eigen keuzes maken, leertraject, oplossen van kamernood  

https://sites.google.com/view/tinyhouses-natuur-socialehulp/practical-examples-in-natural-living

A deep dive on education: could this be the end of stadardised testing?

Dit tekstblok is overgenomen uit het onderstaande artikel  "....We leven in bijzondere tijden. Enerzijds zien we wereldwijd een machtige stroming van mensen, bedrijven en organisaties die op ramkoers liggen met de kwaliteit van leven voor alles wat leeft op onze planeet aarde.

 Anderzijds zien we overal in de wereld een beweging die het lef heeft om daadkrachtig uit te stijgen boven de verpersoonlijking van de eigen ik. 

Ze creëren overal nieuwe stukjes realiteit en doen gewoon wat anderen veelal (nog) voor onmogelijk achten. Dwarsdenkers en frisdoeners die op alle terreinen van de samenleving het menselijk aspect in werk en economie tot leven te brengen.

Op Love Made Visible staan inmiddels 750+ inspirerende praktijkvoorbeelden van mensen en organisaties die betekenis, leiderschap, financiën en liefde bij elkaar weten te brengen.

 Een daarvan is voormalig McKinsey adviseur Frederic Laloux, die met Reinventing Organizations, de eerste bestseller in de gift economy (“pay-as-it-feels-right"), liet zien hoe wereldwijd steeds meer bedrijven en organisaties de kracht van het hart op de werkvloer ontdekken. Scholen,

 ziekenhuizen, fabrieken, commerciële bedrijven, landbouwinstellingen, goede doelen, groot of klein, verruilen steeds meer de machtsstructuur van de traditionele piramide in de krachtstructuur van zelf-georganiseerde teams. ..."

Deze pagina is een uitnodiging tot verbetering  van ons onderwijs en de controle daarop  

Inleiding

S-BB is een bijzondere organisatie die een enorme invloed heeft naar het onderwijsveld en richting bedrijven. SBB staat voor;  "Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven." Jaren geleden gaf oud Premier Lubbers al aan dat onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar zouden moeten aansluiten.
S-BB lijkt daar een perfecte uitwerking van. Dat is natuurlijk een mooie gedachte ...  of?  Spreekt hier iets uit van een samenleving welke enkel gericht is op het bedrijfsleven en op het verdienen van geld?

Wij merkten dat maatschappelijk initiatief wordt ondergewaardeerd en de leerlingen ook niet of nauwelijks wordt bijgebracht. Toch is juist dat de ware motor van onze economie! De kinderen zijn de toekomst van onze samenleving.

Deze website is voortgekomen uit persoonlijke ervaringen en diverse bronnen, mededelingen en ervaringen van anderen. Een ieder wordt uitgenodigd bijdragen te leveren om het beeld compleet te maken en; te werken aan verbetering. Daar is iedereen voor denken wij ...

Waar staat Sbb voor?  Volgens de eigen website oa het volgende:

Meer over de achtergronden bij deze pagina:

De gebezigde structuren bedacht door de Overheid en gecontroleerd en toegepast door S-BB zijn zwaar verouderd en niet meer van deze tijd. Leerlingen worden in vakjes geperst en krijgen te weinig ruimte. Stageplaatsen worden overspoeld met regels en te gedetailleerde voorschriften. 

Scholen krijgen veel bureaucratie en voor elke nieuwe opleiding een nieuwe aanvraagprocedure. Leerlingen raken gedemotiveerd en de onderwijsinhoud wordt niet of slechts sporadisch aangepast op de nieuwe feiten, nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontdekkingen. 

S-BB werkt te theoretisch en staat te ver af van de problemen van de jongeren die tijdens de stage spelen. Wat er aan de hand is wordt niet echt aangepakt. Toch is de situatie meer dan alarmerend  Link

De top-5 chronische aandoeningen voor jongeren  (2019)

Astma (4,6%)

Angst- en stemmingsstoornissen (4,1%)

ADHD (3,6%)

Buikpijn (2,8%)

Eczeem (2,8%)

Uit de bovenstaande link:

"Voor het eerst is het aantal jongeren met een chronische aandoening geteld. In plaats van de geschatte 700.000, zijn het er 1,3 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut, uitgevoerd in opdracht van vermogensfonds FNO. Vandaag nam de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, het onderzoeksrapport in ontvangst.

"Tot nu toe waren er altijd alleen maar schattingen, maar wat uit het onderzoek is gekomen, is dat één op de vier jongeren in Nederland een chronische aandoening heeft", 

vertelt onderzoeker Lineke van Hal. Alhoewel de chronische aandoeningen uiteenlopen van ADHD en astma tot reuma en taai-slijmziekte, zijn de problemen waar de jongeren tegenaan lopen vaak hetzelfde.

"Uit de verhalen van jongeren blijkt dat het schort aan ondersteuning op school en werk", vertelt Van Hal. ..."

* Wanneer je echter probeert die ondersteuning zo goed als mogelijk te geven wordt je door S-BB teruggefloten. Want dat zou school moeten doen. Maar de scholen doen dat niet of nauwelijks en verschuilen zich er achter dat het alleen kan als de leerling dat wil. Nochtans zijn de problemen meer dan duidelijk en valt de leerling in een gat ... en de stageplek!

Wat komen wij zoal tegen in ons werk met studenten/stagiaires: 

depressie, verslaving, slaapproblemen, vermoeidheid, uitputting, concentratieproblemen, problemen in de familie variërend van moeten zorgen voor familieleden, zelfmoordgevallen in de directe leefomgeving, problemen met DUO - studiefinanciering, en meer.


En:  ".... Tegelijkertijd is er ook weinig begrip voor wat jongeren dan nodig hebben om mee te kunnen doen, zegt Van Hal. "Ik denk dat daarin een paradox zit." In het onderzoek is de jongeren ook gevraagd of zij vertellen op school of werk dat ze een aandoening hebben. "We merken dat hoe ouder jongeren worden, hoe minder vaak hun aandoening op school of werk bekend is. Dat is natuurlijk een ingewikkelde, want als het niet bekend is, hoe kan er dan rekening met je worden gehouden?"  ..."

AVG

Hoe komt dat? Door de nieuwe AVG mogen er vrijwel geen gegevens meer worden uitgewisseld. Een bedrijf krijgt de leerlingen blanco zonder toelichting. In de loop der weken van een stage komt dan langzamerhand naar boven drijven wat er aan de hand is... en daar mag je vervolgens niks van zeggen of je niet mee bemoeien. Maar communiceren naar school mag ook niet want dan moet je eerst schriftelijke toestemming hebben van de leerling. Zo helpt het systeem zichzelf om zeep en gaan leerlingen er aan onderdoor!

* Het systeem zit de ontwikkeling van mensen in de weg!

* De onderwijsdoelen zijn onduidelijk en achterhaald

* SBB staat los van de praktijk en is achterhaald in werkwijzen en doelen en heeft teveel vakjes die afbreuk doen aan de leerling als een compleet mens


Het huidige onderwijs mist enorm veel aspecten: 

wie kreeg of krijgt er binnen zijn opleiding aandacht voor;

* hoe onderhoud je een goede relatie

* hoe ga je om je gevoelens

* hoe bouwen wij een leefbare samenleving

* wat zijn jouw persoonlijke kwaliteiten

* hoe help je je medemens

* sociaal gedrag en respectvol handelen

* Geven om de natuur en besef dat je die nodig hebt

* hoe je jezelf gezond houd in deze tijd

* het belang van goede voeding

* je rechten en plichten

* de foute handelswijzen van ons land in recente en de wat oudere geschiedenis. Denk daarbij aan Joegoslavië- Bosnië, Indonesië, Irak en andere acties onder de vlag van de VN.  

Wat zijn de doelen van onze samenleving?!

Hoe CITO daar in negatieve zin aan meewerkt ...   CITO  Link

Enkele aandachtspunten ter nadere verdieping:

* Het onderwijs is een uiterst verouderd model -

* Leerlingen worden te weinig of niet aangesproken op eigen kwaliteiten en daar is nauwelijks ruimte voor 

* Creativiteit en Innovatie worden vaak om zeep geholpen of zwaar gefrustreerd

* Leerlingen vervelen zich

* Stageplaatsen worden in stramienen geperst die onwerkbaar zijn 

* Theorie en de praktijk liggen ver uit elkaar

* Doelen gaan teveel uit van economisch wenselijk 

* Gevoel, menselijkheid, natuur, gezondheid, diversiteit en innovatie dienen vooraan te staan

Bronnen voor meer informatie:


De manieren om bij te dragen aan dit initiatief;

* Nodig ons uit voor een presentatie/ voordracht

* Help mee informatie en voorbeelden te verzamelen

* Geef kenbaarheid aan deze website binnen jouw eigen opleiding of kennissenkring

* Meld ons jouw eigen ervaringen


Contact?   organisatie@ffrmnetwork.org   

Je kunt ons volgen via: MeWe, de Website en onze Nieuwsbrief  
Nodig ons uit voor een bijeenkomst of presentatie!

Het onderstaande filmpje laat zien wat SBB pretendeert te doen. In de praktijk blijkt dit er anders uit te zien en: zoals het filmpje laat zien is er slechts een organisatie die alle macht naar zich toe trekt, ergens vanuit een ivoren toren commandeert, en bij lange na niet doet wat er allemaal wordt genoemd in dit filmpje. 

Daarbij loopt de klachtenprocedure over eigen handelen via de eigen organisatie wat niet bepaald onafhankelijk overkomt en is zo blijkt in de praktijk. 'Bezwaar ongegrond' met nauwelijks inhoudelijke beantwoording en al helemaal geen onderbouwing. 

Het lijkt ook een link die onderwijs koppelt aan het bedrijfsleven.. enkel het bedrijfsleven.  Juist dat is achterhaalt en brengt onze samenleving in steeds meer problemen door achterhaalde doelen en winst gericht handelen aan te blijven leren. Waar is de plek van sociaal maatschappelijk initiatief? De plek van duurzaamheid en leren hoe samen te werken met de natuur? 

Het is in de praktijk een verlengstuk van het bedrijfsleven gestoeld op oude doelen en achterhaalde concepten. Dat is ernstig in deze tijd.

In Engeland snappen ze er al iets meer van:  Juni 2019  -->

Nieuwe vindingen, inzichten en ruimte in de geest om anders te kijken naar dat wat er is:

Wij verzorgen diverse gastlessen, workshops en trainingen op het gebied van:


Andere onderwerpen en combinaties van onderwerpen specifiek voor uw les of doelgroep zijn mogelijk  Mail ons at;  organisatie@ecovrede.nl

Rights and permissionsOpen Access This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/    Question's at;  organisatie@ffrmnetwork.org