KPP

Harmonogram

1. Organizacja ratownictwa medycznego w jednostkach Straży Pożarnej i KSRG – podstawy prawne. T60 '

2. Bezpieczeństwo funkcjonariusza Straży Pożarnej, poszkodowanego i miejsca zdarzenia. T120' P60'

3. Zestawy ratownicze wykorzystywane do udzielania KPP, dezynfekcja sprzętu. T120' P180'

4. Anatomia i fizjologia. Badanie wstępne oraz szczegółowe wykonywane przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej i KSRG. T120' P120'

--------------------------------------------------------------------------------------------

5

Schemat postępowania wobec nieprzytomnego poszkodowanego

T 60, P 60

6

Resuscytacja - dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne w specyfice działań PSP oraz jednostek KSRG

T 120, P 480

7

Defibrylator zautomatyzowany. Wykorzystanie przez jednostki ratowniczo-gaśnicze.

T 60, P 120

8

Wstrząs - objawy, ocena i postępowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych.

T 120

9

Inne stany nagłe pochodzenia internistycznego w pożarnictwie (drgawki, cukrzyca, zawał, udar mózgowy, zatrucia itp.)

T 120

10

Urazy mechaniczne i obrażenia w pożarnictwie (złamania, skręcenia, obrażenia kręgosłupa)

T 180, P 480

11

Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne. Zaopatrywanie ran w działaniach Straży Pożarnej i KSRG.

T 120, P 60

12

Taktyka działań ratowniczych PSP, OSP i pozostałych jednostek KSRG, zdarzenia masowe, mnogie

T 120, P 240

13

Ewakuacja ze strefy zagrożenia - scenariusze i schematy postępowania jednostek ratowniczo-gaśniczych

T 120, P 120

14

Udzielanie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przez jednostki ratowniczo-gaśnicze w sytuacjach symulowanych

P 420

15

Psychologiczne aspekty akcji ratowniczo - gaśniczych z wkorzystaniem elementów kwalifikowanej pierwszej pomocy

T 60, P 120

T/P/C - Teoria/Praktyka/Ćwiczenia symulacyjne

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE