KIEROWANIE RUCHEM

Kursy KIEROWANIA RUCHEM

W porozumieniu z PORD realizujemy szkolenia w zakresie KIEROWANIA RUCHEM. Zdobyte uprawnienia pozwalają kierować ruchem drogowym także w sytuacji nie będącej zagrożeniem życia i zdrowia, czyli podczas imprez sportowych, rozrywkowych czy innych wymagających reorganizacji ruchu drogowego. Dokument ukończenia kursu ważny jest przez okres 5 lat. Szkolenie trwa 1 dzień (9:00-17:00). Koszt szkolenia częściowo będzie refundowany ze środków Stowarzyszenia RowerOver. Wysokość dofinansowania uzależniona od ilości zgłoszonych osób.

Miejsce szkolenia ustalane jest w zależności od geolokalizacji zgłoszonych i dobrane zostanie tak, aby dojazd był możliwie najkrótszy. Szkolenia odbędą się w przypadku zainteresowania minimum 12 osób. Maksymalna liczba osób nie powinna przekraczać 35 kursantów.

Podaj termin dogodny dla Twojej grupy, a my dopasujemy wykładowcę właśnie na ten dzień. Wystarczy zebrać, minimum 12 osobową grupę, a szkolenie przeprowadzimy we wskazanym przez Ciebie miejscu i terminie.

Zgłoszenia imienne przez e-mail kontakt@rowerover.pl

PROGRAM SZKOLENIA

Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

W zależności od podmiotów uczestniczących w szkoleniu wskazanie uprawnień:

1. pracownikom kolejowym na przejazdach kolejowych;

2. osobom działającym w imieniu zarządcy drogi oraz osobom wykonującym roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;

3. osobom nadzorującym bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;

4. kierującym autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;

5. strażnikom leśnym lub funkcjonariuszom Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;

6. osobom odpowiedzialnym za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;

7. strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010r. Nr 57, poz.353) podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

8. pracownikom nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;

9. pilotom – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem pojazdów nienormatywnych;

10. członkom zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze

11. ratownikom górskim podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą

Omówienie możliwości wystąpienia:

1. różnych reakcji kierujących pojazdami;

2. konieczności prowadzenia ruchu wahadłowego;

3. różnych warunków atmosferycznych w szczególności niedostatecznej widoczności;

4. różnych warunków drogowych, w szczególności natężenia ruchu;

5. unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym.

Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami

Omówienie treści wybranych przepisów Kodeksu wykroczeń, które sankcjonują niestosowanie się do sygnałów osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym oraz czynności, jakie należy podjąć w sytuacji zaistnienia zdarzenia drogowego.

Wskazanie możliwości skierowania do sądu wniosku o ukaranie osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem.

Prezentowanie wzoru wniosku o ukaranie i wskazanie zakresu informacji, które powinny zawierać notatka lub pismo przekazane Policji – dotyczące sprawcy wykroczenia i okoliczności popełnionego wykroczenia.

Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.

Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.

Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).