O taborništvu

Taborniški zakoni

Taborniška prisega

1. TABORNIK JE ZANESLJIV.

Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo čast se je mogoče zanesti.

2. TABORNIK JE ZVEST.

Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.

3. TABORNIK JE PRIJAZEN.

Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo, jo spoznava in varuje.

4. TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI.

Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.

5. TABORNIK JE DISCIPLINIRAN.

Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran.

6. TABORNIK JE VEDER.

Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo.

7. TABORNIK JE POGUMEN.

Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo.

8. TABORNIK JE PLEMENIT.

Je plemenit do vseh, zlasti do otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi.

9. TABORNIK JE SPOŠTLJIV.

Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja.

10. TABORNIK JE VEDOŽELJEN.

Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.

11. TABORNIK JE VARČEN.

Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine.

12. TABORNIK ŽIVI ZDRAVO.

Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu, kajenju in mamilom.

Pri svoji časti obljubljam,

da bom zvest domovini,

da bom sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal

in živel v skladu s taborniškimi zakoni.


Vizija taborništva

Vizija taborništva je »Taborniki ustvarjamo boljši svet«.


Poslanstvo in vizija taborništva (skavtskega gibanja)

Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki temelji na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in hkrati tvorno (so) delujejo v družbi.

Poslanstvo uresničujemo tako, da:

• mlade vključujemo v neformalni (izvenšolski) vzgojno-izobraževalni proces v celotnem obdobju njihovega odraščanja;

• uporabljamo taborniški pristop, v katerem je vsak posameznik glavni dejavnik svojega lastnega razvoja v angažirano, avtonomno, odgovorno in solidarno osebo;

• pomagamo mladim oblikovati lasten sistem vrednot, ki temelji na duhovnih, družbenih in osebnih načelih, izraženih v prisegi in zakonih.

Poslanstvo, enotno v vseh skavtskih organizacijah po svetu, se uresničuje v taborniškem programu za mlade. Ta sledi temeljnim vzgojnim ciljem, ki so prilagojeni potrebam družbe, in se opira na skupne vrednote.