Članarina

Če še niste izpolnili članskega kartona, ga prosim čim prej izpolnite in oddajte vodniku.

Članarina 2022.pdf
Članski karton.pdf