Ringkøbing Gymnasium

Introkursus

Intro ved studievejleder + elevambassadører

Undervisning

Besøg i klasser

Afslutning ved studievejleder og elevambassadører

Pauser: 10-10.20 og 12.25-12.50 (frokostpause)

Fri: 13.50Refleksionsspørgsmål

  • Hvad har overrasket mig i dag?

  • Hvordan arbejder man i de forskellige fag?

(Er det en måde, hvorpå jeg kan lide at arbejde?)

  • Kan jeg se mig selv arbejde indenfor dette område i fremtiden? (Hvorfor/Hvorfor ikke?)

  • Er der dukket uddybende spørgsmål op? (Hvilke?)