CFX Sut i Gychwyn


Noddwr: https://ray10.cashfxgroup.com


1. Ymunwch â CFX am ddim gyda dolen noddwr, gellir cael hwn gan y person a ddywedodd wrthych am y cyfle hwn.

Creu enw defnyddiwr a chyfrinair, eich enw defnyddiwr fydd eich enw cyswllt noddwr.


2. Bydd angen cyfrif cryptopay arnoch, bydd hyn yn eich helpu i drosi'ch arian yn arian cyfred digidol a throsi arian cyfred digidol yn arian.

Dolen: https://cryptopay.me


3. Mae angen waled Exodus arnoch chi, sef pe baech chi'n cadw'ch arian cyfred digidol cyn i chi ei drosglwyddo i'ch cyfrif CFX a gallwch chi drosglwyddo arian o'ch cyfrif CFX i'ch waled Exodus.

Dolen: https://www.exodus.com


4. Mae gan CFX ddiogelwch da iawn, er mwyn mewngofnodi mae angen (ap Google Authenticator) y gallwch ei lawrlwytho ar gyfer Android neu Iphone.

Pan ymunwch â CFX byddwch yn cael panel rheoli, bydd eich rhif Google Authenticator yno, gallwch gopïo'r rhif a'i roi yn eich app Google Authenticator sydd ar eich ffôn.

Dolenni:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en_GB&gl=US


https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605


5. Mewngofnodwch i'ch cyfrif CFX a phenderfynwch pa becyn lefel rydych chi am i CFX fasnachu ag ef.

Rydych chi'n cael eich talu bob dydd sadwrn i mewn i'ch cyfrif CFX.


Noddwr: https://ray10.cashfxgroup.com