Raspored nastave na informatičkim smerovima u zimskom semestru 2018/2019

Napomena:

Nastava iz sledećih predmeta će se održavati blokovski ili konsultativno, obratite se predmetnom nastavniku:

  • Inženjerstvo zahteva - M. Ivanović
  • Privatnost, etika i društvena odgovornost - M. Ivanović
  • Metodika programiranja - M. Ivanović
  • Matematička logika u računarstvu - R. Madars - Silađi
  • Primenjena statistika - I. Štajner - Papuga
  • Seminarski rad C - Napredni aspekti dizajna softvera - G. Rakić
  • Seminarski rad C - Unity - V. Kurbalija

Umesto predmeta Paralelno programiranje studenti treba da slušaju predmet Računarstvo visokih performansi

IV godina RN i IT