Raspored nastave na informatičkim smerovima u letnjem semestru 2018/2019

Od ove školske godine raspored se prikazuje u formi Google kalendara tako da klikom na pojedinačni predmet dobijate vreme od kada do kada neki čas traje i ukoliko već koristite Google kalendar možete dodati ceo kalendar u svoj lični kalendar (klik na + u dnu rasporeda) ili izabrati pojedinačne časove koje želite da dodate.

Napomena:

Nastava iz sledećih predmeta će se održavati blokovski, obratite se predmetnom nastavniku:

  • Metodika informatike - M. Ivanović
  • Seminarski rad B - Data mining - M. Radovanović, V. Kurbalija, M. Savić
  • Seminarski rad B - Osnovni modeli neuronskih mreža - M. Racković
  • Seminarski rad B - Seminarski rad B - Kombinatorni algoritmi - M. Stojaković
  • Seminarski rad B - Odabrane teme Remzijeve teorije - D. Masulovic, M. Pech
  • Za izborne predmete koji nisu navedeni u rasporedu javiti se predmetnim nastavnicima ili prof. Milošu Rackoviću
  • Studenti koji su izabrali Veštačku inteligenciju 2, treba da prate nastavu iz Mašinskog učenja na master studijama


Poslednji put ažurirano 8. 2. 2019.