QUALITAT QUERCUS

CERTIFICAT ISO 9001

L’any 1998 l’IES Quercus i tres centres més van formar un equip de treball per aconseguir el certificat ISO 9001. Finalment l’any 2002 tots quatre es van convertir en els primers centres d’ensenyament de Catalunya a obtenir aquest certificat per al procés d’ensenyament i aprenentatge.

L’ISO 9001 és un conjunt de normes de qualitat establertes per l’Organització Internacional per a l’Estandardització, que es pot aplicar a qualsevol organització (empresa privada, empresa de serveis, administració pública…).

La implantació d’aquestes normes no és fàcil. Implica molta feina i canvis en el funcionament i la gestió del centre, però també aporta molts avantatges:

– Redueix les incidències en el servei (més coordinació entre professorat, programacions més acurades..).

– Augmenta l’eficàcia de la gestió (objectius clars, procediments detallats, registres, documentació endreçada…).

– Incrementa el compromís amb els alumnes, les famílies i la societat en general (mecanismes de participació, enquestes i indicadors de satisfacció…).

– Estableix mecanismes de millora contínua (avaluacions internes i externes anuals, revisions periòdiques del funcionament del sistema a partir d’indicadors…).

Actualment molts centres han obtingut o són en procés d’obtenir aquest certificat i és un requisit indispensable per als centres que imparteixen formació professional.


EXCEL·LÈNCIA e2cat

L'any 2017 es va assolir la certificació d'excel·lència e2cat +300 punts (basada en l'estàndard EFQM).

L'e2cat neix de la necessitat de disposar d’un model que parli, en un llenguatge comprensible per al món educatiu, dels diferents temes que en la nostra societat actual incideixen en el dia a dia dels centres educatius. El model e2cat es basa en els principis bàsics de la qualitat i l’excel·lència.

Els temes o eixos sobre els quals giren aquests principis bàsics de la qualitat i l’excel·lència són: