Psykoterapidax

Thérèse Nordenström


Du är välkommen att vända dig till mig vid till exempel upplevd

nedstämdhet, depression, oro och ångest, stress, kriser, låg självkänsla.


Du kan erbjudas


  • Kort och långtidspsykoterapier som vilar på psykodynamisk grund
  • Symboldramaterapi som är en integrativ psykoterapimetod, där en psykodynamisk grund kompletteras med kognitiv

och affektteoretisk inriktning

  • Stresshantering
  • Stödsamtal
  • Mindfulness och medkänsla enskilt eller i grupp