Psykoterapidax

Thérèse Nordenström


Du är välkommen att vända dig till mig vid till exempel upplevd 

nedstämdhet, depression, oro och ångest, stress, kriser, låg självkänsla.


Du kan erbjudas


      och affektteoretisk inriktning