Protocol d'Istanbul

Protoco-Istanbul.pdf

El Protocol d'Istanbul

Encara que el dret internacional dels drets humans i el dret humanitari internacional prohibeixen uniformement tota tortura en qualsevol circumstància, la tortura i els maltractaments es practiquen a més de la meitat dels països del món. La considerable discordança que hi ha entre la prohibició absoluta de la tortura i la seva prevalença en el món actual posa de manifest la necessitat que els estats elaborin i duguin a terme mesures eficaces per a protegir les persones de la tortura i els maltractaments.

Aquest manual s’ha preparat per facilitar als estats la posada en pràctica d’un dels aspectes més fonamentals de la protecció dels individus contra la tortura: una documentació eficaç. Aquesta documentació posa al descobert proves de tortura i maltractaments de manera que els torturadors puguin ser acusats de les seves accions i serveixi així l’interès de la justícia. Els mètodes de documentació que apareixen en aquest manual també es poden aplicar a d’altres contextos, com ara la investigació i la vigilància dels drets humans, l’aplicació del dret d’asil polític, la defensa d’individus que “han confessat” delictes sota tortura i la valoració de les necessitats d’atenció de les víctimes de la tortura. També pot servir de punt de referència internacional tant per a jutges com per a professionals de la salut que hagin estat obligats a ignorar, deformar o falsificar proves de tortura.

L'edició catalana del Protocol d'Istanbul

L'Associació Memòria Contra la Tortura i l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT) van editar conjuntament l'any 2008 la versió catalana del Protocol d'Istanbul (Manual per a la investigació i la documentació de la tortura de l'ONU) i van fer un enviament massiu a tots els Centres d'Atenció Primària de Catalunya. Aquest document és probablement una de les eines més importants que mai s'han fet per investigar i combatre la tortura i els maltractaments. Malauradament és també un dels textos més desconeguts.


Aquí teniu va versió en pdf, descarregueu-la, compartiu-la, difoneu-la i utilitzeu-la!