L'Associació Memòria Contra la Tortura (AMCT) és una iniciativa que neix de l'entorn dels independentistes catalans que van ser detinguts i torturats l'estiu de 1992. L’associació la formen persones de procedència diversa, amb un clar compromís de lluita contra la tortura i amb la voluntat que serveixi d'instrument per la seva eradicació.

Entre els seus objectius principals s'hi troben la denúncia pública de la pràctica de la tortura, la búsqueda d'instruments i recursos de suport a les persones torturades, tant a nivell psicològic com a nivell jurídic, i servir de memòria de totes aquelles persones que han estat torturades als Països Catalans des de la mort del dictador fins als nostres dies.