Col·lecció virtual d'insectes i artròpodes 

del Parc de la Serralada Litoral

Projecte de ciència ciutadana

"Mirada" de José Antonio Ríos Robles

Fotografies de saltamartins, xinxes, libèl·lules, mosques i mosquits, escarabats, papallones i formigues, aranyes, abelles i milpeus... totes elles obtingudes a partir de la col·laboració ciutadana i de la participació als concursos fotogràfics del Parc de la Serralada Litoral.

Projecte promogut pel  Centre de Documentació del Parc de la Serralada Litoral 

“Salvador Grau i Tort”

El projecte té com a principal objectiu donar llum i protagonisme a aquests animals, cabdals per als nostres ecosistemes i dels quals en sabem ben poc respecte al que sabem dels vertebrats (mamífers, ocells, rèptils i amfibis).

 

La col·lecció vol mostrar les més de cinc-centes fotografies rebudes durant els dos anys que el projecte porta en marxa, classificant-les per ordres i compartir-les en aquesta col·lecció virtual i col·laborativa. La incorporació de les imatges serà progressiva.


Les imatges s'acompanyen d'una breu descripció de cada ordre (els textos són extrets de Wikipedia®) per ajudar a conèixer i identificar qui és qui en aquest ampli grup animal.


El projecte segueix obert, de manera que la col·lecció creixerà mercès a la participació ciutadana.

 

Al web trobareu més informació: sobre nosaltres, quina és la bibliografia que recolza el projecte, com participar i altres informacions que esperem que siguin del vostre interès.

Tens alguna pregunta?

Contacta amb nosaltres a p.slitoral.cdp@diba.cat

per obtenir més informació sobre el projecte.