งานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย : สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม

๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ปี 2560

๖ กันยายน ๒๕๖๐

จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติฯ / ไม่จัดนิทรรศการฯ /จัดพิธีพระราชทานทุนและรางวัลฯ ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามฯ

ปี 2559

๒๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ การสาธารณสุขไทย : ความรู้เชิงประยุกต์เพื่อมวลมนุษยชาติ

ปี 2558

๔-๘ กันยายน ๒๕๕๘

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย : ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ

ปี 2557

๓-๗ กันยายน ๒๕๕๗

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : ครอบครัวอบอุ่น วัยรุ่นสุขสันต์

ปี 2556

๓-๗ กันยายน ๒๕๕๖

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกับการสาธารณสุขไทย : คุณภาพชีวิต

เนื้อหางาน

ปี 2555

๕-๘ กันยายน ๒๕๕๕

เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

เนื้อหางาน

ปี 2554

๒๒-๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

ตามรอยพระบาทจากอดีตสู่ปัจจุบัน “การปฏิรูประบบการศึกษาด้านการแพทย์

ปี 2553

๒๓-๒๖ กันยายน ๒๕๕๓

รวมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (ด้านการแพทย์-การศึกษา-การต่างประเทศ-การทหารเรือ)

ปี 2552

๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

รวมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (นิทรรศการฯ ประกอบด้วย ๖ ส่วน)

ปี 2551

๒๔ กันยายน ๒๕๕๑

จัดทำหนังสือเทิดพระเกียรติฯ / ไม่จัดนิทรรศการฯ / จัดพิธีมอบทุนมอบรางวัลฯ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามฯ

ปี 2550

๑๗–๒๔ กันยายน ๒๕๕๐

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับ การแพทย์และการศึกษาวิชาแพทย์ เนื้อหางาน

เนื้อหางาน

ปี 2549

๒๐–๓๐ กันยายน ๒๕๔๙

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับการต่างประเทศ

เนื้อหางาน

ปี 2548

๑๒–๓๐ กันยายน ๒๕๔๘

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับมหาวิทยาลัยไทย

ปี 2547

๑๒–๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับทหารเรือ

ปี 2546

๑๒–๒๕ กันยายน ๒๕๔๖

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับงานศิลปะ เนื้อหางาน

เนื้อหางาน

ปี 2545

๑๙–๒๙ กันยายน ๒๕๔๕

สมเด็จฯ พระบรมราชชนก กับการศึกษาไทย