Narzędzia

1. Gotowe wzory stron tytułowych i spisów treści w wersji edytowalnej dla przykładowych projektów budowlanych:

Uwaga:

Rozporządzenie z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego przewidywało dołączenie do projektu budowlanego tzw. karty tytułowej. Jednak z uwagi na wątpliwości co do przydatności tej części projektu, ostatecznie w rozporządzeniu zmieniającym z dnia 25 czerwca 2021 r. uchylono przepisy nakładające ten obowiązek.  

2. Automatyczne uzupełnianie opisów w projekcie

W związku z podziałem projektu budowlanego na wiele części, tak jak ostrzegała PIIB - trzeba powielać w wielu miejscach te same informacje, co jest dość irytujące i czasochłonne. Co prawda zmarnowanego tuszu oraz drzew i tak nie da się uratować, ale przynajmniej mniej energii pójdzie na powtarzanie zbędnych czynności jeśli skorzystamy z niżej opisanego w czterech krokach rozwiązania.
Opis stworzono w oparciu o darmowy pakiet biurowy LibreOffice 7.0.3.1.

Celem zadania jest stworzenie w arkuszu kalkulacyjnym pól z danymi, które często powtarzają się na stronach tytułowych, opisie i załącznikach do projektu budowlanego - które będą pobierane do edytora tekstów. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że gdy popełnimy gdzieś błąd, który będzie wymagał korekty, to wystarczy go zmienić w jednym miejscu w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie w prosty sposób wszystkie pola w dokumencie docelowym zostaną zmienione.

1. Przygotowujemy bazę danych w LibreOffice Calc: w pierwszym wierszu umieszczamy nagłówki pól, a w każdym kolejnym wierszu wpisujemy dane, zapisujemy plik *.ods.

https://drive.google.com/file/d/1EMbWlX3oocAlToHKRS1iPAqVtAue_y-u/view?usp=sharing


2. Z menu LibreOffice Writer wybieramy: Plik → Nowy → Baza danych → zaznaczamy pozycję "Połącz z istniejącą bazą danych", z rozwijanej listy wybieramy "Arkusz kalkulacyjny" → Dalej → wskazujemy ścieżkę do uprzednio zapisanego pliku arkusza kalkulacyjnego → Dalej → zaznaczamy "Tak, zarejestruj bazę danych" i odznaczamy "Otwórz bazę danych do edycji"→ Zakończ → zapisujemy plik *.odb, który połączy nasz projekt z arkuszem kalkulacyjnym wypełnionym danymi do projektu.

https://drive.google.com/file/d/1f8iq_1oK6gO4J3UznE80dvhCHutXO-JM/view?usp=sharing


3. W LibreOffice Writer wstawiamy w tekście opisu do projektu pola z wcześniej utworzonego pliku LibreOffice Calc: Wstaw → Pole → Więcej pól → karta "Baza danych" → po lewej stronie wybieramy "Pole listu seryjnego" → po prawej rozwijamy drzewko zawierające nazwę wcześniej zarejestrowanej bazy danych i po wybraniu odpowiedniego pola w arkuszu jaki stworzyliśmy, klikamy "Wstaw".

Tę operację powtarzamy dla wszystkich pól w dokumencie, bez konieczności powtarzania za każdym razem ww. czynności. Czyli okienko "Pola" może być cały czas otwarte, a my w kolejnych miejscach wstawiamy odnośniki do danych w arkuszu kalkulacyjnym.

https://drive.google.com/file/d/1cI6ZDj55qGqAq_yyP8NzSbKJeHDE2Kyy/view?usp=sharing


4. Na koniec "wizualizujemy" to co stworzyliśmy, tj: wybieramy Widok → Źródła danych → w górnej części okna Writera pojawi się nowy zestaw narzędzi → z drzewka po lewej wybieramy naszą bazę danych → po prawej klikamy na zieloną strzałkę, aby zaznaczyć cały wiersz danych → klikamy polecenie: "Dane na Pola".

https://drive.google.com/file/d/1o47JvMRFbYJXPqHAIBtLMXjBdb3uyFKE/view?usp=sharing


Jeśli w innych podobnych projektach powtarzają się nam jakieś dane z przygotowanego arkusza kalkulacyjnego, to tak przygotowany zestaw składający się z plików: opisu do projektu i arkusza kalkulacyjnego z danymi, jako przodek, można później sobie skopiować do katalogu z nowym projektem i z niego skorzystać. Jednak przy każdym nowym projekcie trzeba i tak stworzyć nowe połączenie obu plików znajdujących się w nowej lokalizacji na dysku, poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt 2.

3. Automatyczne wyszukiwanie działek za pomocą QGIS

Szczególnie przy projektowaniu obiektów liniowych dużo czasu zajmuje wyszukanie i spisanie numerów działek, na których lokalizujemy projektowaną sieć. Towarzyszą temu również pomyłki przy przepisywaniu ich numerów lub po prostu przeoczenia, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z setkami czy tysiącami działek.
Jednak za pomocą darmowego narzędzia QGIS możemy jednak te niedogodności wyeliminować. Poniżej opisano jeden ze sposobów, z wykorzystaniem dwóch wtyczek: "AnotherDXFImporter" i "Wtyczka GIS Support".


1. Bazując na cyfrowej mapie uzyskanej od geodety i nie zmieniając układu współrzędnych tej mapy, tworzymy w dowolnym programie CAD plik *.dxf z trasą projektowanej sieci, np. trasa*dxf (w pliku zapisujemy wyłącznie wrysowaną trasę, mapę usuwamy).

2. Otwieramy QGIS i po ustawieniu właściwego układu współrzędnych (np. dla Polski wschodniej EPSG:2179), dodajemy w oknie warstw nową grupę, np. "EGiB" i za pomocą "Wtyczka GIS Support" -> Baza krajowych usług WMS, importujemy ewidencję gruntów do naszego projektu poprzez polecenie "Dodaj do mapy".

https://drive.google.com/file/d/1zhHQdQzupjVRV6Ok_BT7_hcTbpAWEyui/view?usp=sharing


3. Z wykorzystaniem wtyczki "AnotherDXFImporter" importujemy do pliku *.shp wcześniej zapisany plik "trasa*dxf"

(ważne 1: jeśli grupa z zaimportowanymi warstwami jest na dole drzewa grup, to chwytając lewym przyciskiem myszy za jej nazwę należy przeciągnąć ją wyżej niż grupa EGiB, gdyż zaimportowana trasa będzie przesłonięta wyżej umieszczoną grupą EGiB i nie będzie widoczna;

ważne 2: po zaimportowaniu do grupy warstw upewniamy się, że obie grupy są w tym samym układzie współrzędnych: prawy przycisk myszy na nazwie grupy: "Ustaw układ współrzędnych grupy".)

https://drive.google.com/file/d/1It8ZO0NPy2MdkTa1tlkhuZ6wtP4sHJHs/view?usp=sharing


4. Dla zachowania porządku w projekcie tworzymy nową grupę, np. "Trasa po wczytaniu", a następnie wyszukujemy działki, po których przebiega nasza sieć korzystając z “Wtyczka GIS Support” -> Wyszukiwarka działek ewidencyjnych -> zakładka: “Z warstwy” -> ustawiamy jak na zdjęciu -> Start.
Jeśli trasa sieci była zapisana na kilku warstwach pliku dxf, bo mieliśmy na różnych warstwa inne rodzaje sieci, to powtarzamy tę czynność dla każdej warstwy.

https://drive.google.com/file/d/1YOGUNeOCClxSk8E3h1GzuM5GYzQZt5AI/view?usp=sharing


5. Klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwę umieszczonej w grupie "Trasa po wczytaniu" i wybieramy “Otwórz tabelę atrybutów”.
Efektem jest lista wszystkich działek, po których przebiega zaprojektowana przez nas sieć, a na prawo od niej lista identyfikatorów tych działek, którą należy wpisać na stronie tytułowej elementów projektu budowlanego. Listę tę możemy zaznaczyć, a po wejściu w tryb edycji skopiować i zapisać w naszym pliku projektu.

https://drive.google.com/file/d/1i5Z24dG0Ah57ag-447gfkCZu8MuglG92/view?usp=sharing