Kostenplaatje

Hoeveel betaal je?

Een gesprekssessie duurt ongeveer 45 minuten en kost €65.

Daarnaast maak ik deel uit van de Conventie, wat wil zeggen dat ik een aantal sessies tegen een verlaagd tarief (€11) kan bieden. Dit hangt af van een aantal factoren, zoals gezinssamenstelling, inkomen, ...

Hoeveel gesprekken je nodig zal hebben om terug wat balans te brengen in je leven of om weer verder te kunnen zonder mijn hulp, kan ik eigenlijk niet voorspellen. Dat hangt af van het probleem waar je mee zit, van wat je van de begeleiding verwacht en van de situatie waarin je je bevindt.

Afhankelijk van je leeftijd en van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten, kan je eventueel een deel van de begeleiding terugbetaald krijgen via de ziekenkas.