Moja Pracowania Tańca powstała
z pasji, wiedzy i doświadczenia, które zdobywam ponad 30 lat.
Z radości jaką daje taniec.


Celem mojej działalności jest upowszechnienie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży poprzez sztukę tańca, muzyki i teatru. Na moich zajęciach wprowadzam uczestników w świat sztuki, rozwijam ich artystyczne zainteresowania, pobudzam wyobraźnię, twórcze postrzeganie i wrażliwość na piękno. W ten sposób wspieram moich podopiecznych
w pełnym rozwoju psychofizycznym, kreatywności i odkrywaniu swoich talentów. Wieloletnie doświadczenie pozwala mi na dostosowanie wykorzystywanych elementów do uczestników zajęć w zależności od ich wieku, sprawności ciała,  świadomości, potrzeb oraz czasu trwania zajęć. 

 Moje motto zawodowe brzmi:
nie ma problemu tanecznego, którego nie rozwiążemy.
Zasadę tę realizuje już z kolejnym pokoleniem miłośników edukacji tanecznej.