Buurtvereniging Buitenlust

De komende tijd in ons Buurthuis

Naar de volledige website van Buurtvereniging Buitenlust

Gevolgen Corona


Datum van plaatsing - 15 november 2021


Vanwege de nieuwste corona-maatregelen is:

 1. De Bingo afgelast

 2. Haak maar Aan afgelast

 3. Line Dancen afgelast

 4. Het Klaverjassen afgelast

Tot nader order.

Een container voor de doppen (zie beneden)


Alle normale wekelijkse en maandelijkse activiteiten

 • Elke eerste maandag van de maand met een filmavond in overleg met Radius (20:00 uur)

 • Maandagmiddagen "Schilderclub" (Wegens ziekte gaat het voorlopig niet door)

 • Elke dinsdagmiddag om de week om 3 uur (oneven weeknummers) activiteiten Jeugdwerk (onder andere Kickboksen) in de Emper. Loop eens langs!

 • Dinsdagavond "Haak maar aan" (afgelast) / Darten / 3e dinsdag BINGO (afgelast)

 • Elke eerste Woensdagochtend van de maand "Koffieochtend"

 • Woensdagavond "Line-dance" (afgelast)

 • Donderdagochtend "Meer bewegen voor Ouderen"

 • Donderdagavond "Sjoelen"

 • Vrijdagavond "Klaverjassen" (afgelast)

 • Elke derde Dinsdagavond van de maand "Bingo" (afgelast)

Verder:

 • Zondag 28 november Sinterklaas voor de kleintjes (opgeven niet meer mogelijk)

 • Dinsdag 7 december Kerstworkshop

 • Zondag 19 december Kerstdiner voor de Ouderen (nog niet afgelast)

Er is een boekje verschenen met de bijzonderheden van elke actviteit.

Kinderactiviteiten op de woensmiddag gaan in januari 2022 starten. Wekelijks is er dan in ieder geval een muzikale activiteit, waarbij plezier maken voorop staat. Ook worden er nog andere leuke ideeën uitgewerkt. Daarvan krijg je nog te horen.

Contributie 2021

Beste Leden

Alhoewel we tot op dit moment weinig activiteiten hebben mogen organiseren is het wel van belang dat het Buurthuis blijft voortbestaan. We gaan nu de activiteiten hervatten. We hadden geen inkomsten en wel vaste lasten.

Daarom vraag ik alle leden vriendelijk om de contributie over 2021 over te maken. Van een aantal leden heb ik helaas ook nog geen contributie over 2020 ontvangen. Maak dat dan ook meteen over !

Nog even de bedragen: donateur 6 euro, lid zonder kinderen 13,50 euro en leden met kinderen 18,50.

Betalen svp via een bankoverschrijving op Rekening: NL54 RBRB 0693 1773 57, ten name van “Buurtvereniging Buitenlust”, onder vermelding van postcode en huisnummer, anders wordt het vaak een zoekplaatje voor me.

(Maak er meteen een periodieke overschrijving van, dan kan je het niet meer vergeten);


Ton Modderman (Penningmeester)

Onze dank aan de leden die inmiddels betaald hebben!

Gevolgen van Corona: Zie speciale pagina


Doppen voor het KNGF in deze nieuwe containerFIXI

Iedereen ziet wel eens wat in de buurt of elders, dat aandacht van de betreffende instantie vraagt. Meestal is het best lastig om dat door te geven.

Meldingen doorgeven aan de verschillende instanties is nu erg eenvoudig gemaakt.

Er bestaat een landelijk bruikbare app (FIXI) voor jouw mobiel waarop aan veel instanties een melding kan worden doorgegeven. Je hoeft dus niet meer te weten aan wie je iets moet melden. De melding wordt automatisch aan de hand van de plaatsbepaling van jouw mobiel en het opgeven van een categorie aan de betreffende instanties doorgegeven. Zie de beschrijving.