Pohjois-Karjalan henkinen yhdistys ry

" Vain sydämellään näkee hyvin."

Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys aloitti toimintansa Joensuussa vuonna 1986 nimellä Pohjois-Karjalan parapsykologinen seura. Parapsykologisen seuran nimi muutettiin vuonna 2004 Pohjois-Karjalan Henkinen yhdistys ry:ksi. Yhdistys ei ole sitoutunut aatteellisiin tai uskonnollisiin suuntauksiin, vaan pyrkii välittämään tietoa sekä tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ennakkoluulottomasti, tukien ihmisen henkistä kasvua ja hyvinvointia.

Yhdistyksen päämääränä on kasvattaa ja avartaa ihmisten tietämystä, tietoisuutta ja itsetuntemusta, kehittää ja ylläpitää kokonaisvaltaisesti niin henkistä kuin ruumiillista hyvinvointia. Päämääränsä toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja organisoi kursseja, harraste- ja teemaryhmiä sekä luento- ja keskustelutilaisuuksia, jotta jäsenet ja teemoista kiinnostuneet henkilöt voivat tutustua asioihin.

Yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki mielen ja kehon tasapainosta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet.