Böcker

Tro & Helande - på Bibelns villkor

"En bok jag varmt kan rekommendera."

Tomas Nygren - lärare Johannelunds Teologiska Högskola


Boken ger en överblick av tro och helande på ett unikt sätt. Vad innebär egentligen det där lilla ordet tro, som betyder så mycket? Och varför är tro förknippat med helande? Förhoppningsvis kommer många av dina frågor om tro och helande att bli klarlagda i denna bok.


Exempel på frågeställningar som tas upp i boken:

 • Vad är tro?

 • Vad är det för tro som frälser mig?

 • Hur hittar jag tro hos mig?

 • Finns det olika typer av tro?

 • Jag vill tro, men jag kan inte. Finns det ett bra svar?

 • Hur hanterar jag tvivel?

 • Vad innebär det att växa i tro?

 • Vill Gud hela alla?

 • Kan tro liknas vid ett multiverktyg?

 • Vad innebär omvändelse och tro?

 • Har sjukdom och lidande någon mening?

 • Vad gör jag när jag inte blir helad?

 • Kan man tro på Jesus och ändå missa himlen?

 • Vad är senapskornstro?

 • Vad säger Gamla Testamentet om helande?

 • Hade Paulus sjuka medarbetare?

 • Hur ska vi se på lidande?