Böcker

Nöjd kund-garanti! 

Pengarna tillbaks om du inte är nöjd med boken. Inga frågor kommer att ställas.

Från tro till kärlek

"En bok jag varmt kan rekommendera."

Tomas Nygren - lärare Johannelunds Teologiska Högskola

Boken ger en överblick av tro, tvivel, kärleken till Jesus, sjukdom, helande och lidande på ett unikt sätt. Vad innebär egentligen det där lilla ordet tro, som betyder så mycket? Och varför är tro förknippat med helande? Förhoppningsvis kommer många av dina frågor om tro att bli klarlagda i denna bok.  

Inbunden, 220 sidor


Exempel på frågeställningar som tas upp i boken:

Bokens författare vill ge en bibelförankrad, själavårdande och vägledande undervisning om sund tro och lyckas väl med sin avsikt. Han vill hjälpa läsaren till trygghet i tron på Jesus som sin Frälsare, men också visa på missförstånd och avarter kring begreppet tro. En oklar förståelse av tro leder lätt till tvivel, vånda eller rena villfarelser. Löfgren möter detta med en intressant genomgång av bibelavsnitt. Den avslutande delen koncentrerar sig på trons förhållande till sjukdom, helande och lidande – frågor som vi alla möter i livet.

Jag är tacksam för den evangeliska och pedagogiska framställningen av vilan i en frälsande tro, och för avsnitt som berör Guds fostran och Guds goda makt i sjukdom, lidande och död. Här finns en biblisk realism och radikalitet som både styrker och utmanar mig. Livets och tankens utmaningar tas på allvar. Ödmjukheten inför att vi inte enkelt får alla svar i Guds ord lyser igenom.

Läs gärna boken! Den innehåller ständigt aktuella teman, en ambitiös bibelbehandling och har en urevangelisk, roseniansk smak – och en aning karismatisk öppenhet.

/ Stefan Holmström, f.d missionär, generalsekreterare i Credo, missionsföreståndare EFS