ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 2

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม แคนทารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมพัฒนาองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมปิยธัมโม รัฐประชาสามัคคี

ภาพกิจกรรมการประชุม

PLC กลุ่มบริหารงานบุคคล วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2565 ณ ปลายตะวัน จังหวัดการสินธุ์

ภาพกิจกรรมการประชุม

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมมือร่วมแรงจัดระเบียบโต๊ะทำงาน ทำความสะอาด  (Big Cleaning Day)

วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Zoom ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารงานการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ หอประชุม สพป.มหาสารคาม เขต 2

ปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร้อยตรี  สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2,          ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากร, และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร้อยตรี  สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ประธาน พร้อมด้วย   นายเอกศักดิ์  จันทะกา รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 และ นางรวิภา  กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาใหม่


วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ว่าที่ ร้อยตรี  สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2  พร้อมด้วย นางรวิภา  กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และร่วมประชุม    ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 นางรวิภา  กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นายรัตนชัย ทับมะโรง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกรอบอัตรากำลังของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตาตรา 38 ค.(2) ณ จังหวัดร็อยเอ็ด

วันที่ 13 - 15 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล    ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรมการประชุม

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 นายสุชาติ  พุทธลา ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 มอบหมายให้ นางรวิภา กตารัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย ศน.วุฒินันทร์ พรนิคม และ นายรุจนันท์ กตารัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มฯ ๑๒ และ โรงเรียนวังเก่าโมเดล กลุ่มฯ ๑๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองปอ อ.นาเชือก


กราบขอบพระคุณ ท่านรองสัมฤทธิ์  คำจันทร์ และ ท่านรองไพโรจน์  ดงเรืองศรี    ที่เสียสละเวลามาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ     เดินทางไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายที่ได้รับจัดสรร ประจำปี พ.ศ. 2564  ณ สพป.ประทุมธานี เขต 2

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา

ระบบสารสนเทศ