Tasku, Turu 2, IV Korrus

        PEREARSTIKESKUS.EE

MOOTORSÕIDUKIJUHI TERVISETÕEND

Perearstikeskuses väljastatakse mootorsõidukijuhi tervisetõendit elektroonselt (saadetakse otse Maanteeametisse).

Perearstid väljastavad A-, AM-, B-, BE-, T-, C-, CE-, D-, DE-kategooria mootorsõidukijuhi tervisetõendeid sh kutseliste mootorsõidukijuhtide tervisetõendeid.

Tervisetõendi saamiseks registreerige end perearsti vastuvõtule.

Enne vastuvõtule tulemist täitke ära tervisedeklaratsioon. Seda saate täita aadressil www.digilugu.ee(deklaratsiooni täitmiseks tuleb lehele siseneda ID-kaardi või mobiil-id abil). Juhul kui teil puudub võimalus elektroonset tervisedeklaratsiooni täita, siis paberversiooni saate  ise välja printida siit: Tervisedeklaratsioon

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel võtke kaasa:

Kaks tundi enne vastuvõttu palun mitte süüa ega juua.

NB! Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused juhiloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.


RELVALOA TÕEND

Relvaloa taotlemiseks tuleb esmalt registreerida perearsti vastuvõtule,  teostatakse terviseuuringud isiku seisundi hindamiseks, suunakse kõrva-nina-kurguarsti, silmaarsti, psühhiaatri  ja vajadusel muu eriarsti vastuvõtule. Peale kõigi eriarstide konsultatsioone, broneerite uue konsultatsioonaja perearstikeskusesse , mille käigus langetatakse otsus relvaloa tõendi väljastamise osas. Tervisekontrolli eest tuleb tasuda ka juhul, kui vastuvõtu käigus selguvad meditsiinilised vastunäidustused relvaloa saamiseks! Negatiivse otsuse korral tervisekontrolli tasu tagasi ei maksta.  


KOOLIST PUUDUMISE TÕEND

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab haridusasutust lapsevanem, mitte tervishoiutöötaja. 

9. juunil 2010. a vastu võetud Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse §-le 36 ei ole koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest teavitamine tervishoiuteenuse osutaja vaid lapsevanema ülesanne.

KOOLI ÕPPIMIA ASUMISE TÕEND

Pressiteade ,Eesti Perearstide Selts -08.07.2021

 Perearstide selts: iga kooliteed alustav 1. kassi laps peab enne kooliaasta algust käima perearsti vastuvõtul

Perearstid tuletavad meelde, et enne kooliaasta algust tuleb kooliteed alustavatel 6-7-aastastel lastel käia perearsti juures. „Lapse koolieelne tervisekontroll tehakse perearstikeskuses vastavalt kehtivale juhendile,” selgitas perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi.

Eraldi tõendit visiidi kohta perearstid ei väljasta, kuna andmed sisestatakse tervise infosüsteemi, millele on juurdepääs kõikidel tervishoiuasutustel, sealhulgas kooliõdedel. Tõendid olid vajalikud ajal, mil kooliõel ei olnud juurdepääsu perearsti juures tekkinud terviseandmetele.

„Lapse koolieelne tervisekontroll perearsti juures on väga vajalik, kuid pabertõendid jäägu 20ndasse sajandisse," ütles dr Le Vallikivi. „Kooliõdedel on juurdepääs tervise infosüsteemile ning piisav ülevaade lapse tervisest,” kinnitas dr Vallikivi.

Perearstide Selts on võtnud vastu otsuse lõpetada tõendite väljastamine, milleks puudub nii sisuline kui ka seaduslik alus. Nii terviseseisundi hindamiseks kui ka erinevate tervisemurede korral tuleb aga ikka pöörduda oma perearstikeskusesse.


LASTEAIA TERVISETÕEND 

(Tervisetõendi väljastamine lasteaeda minekuks ja sealt tervislikel põhjustel puudumiseks)

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab lasteasutust lapsevanem mitte tervishoiutöötaja.

24.09.2010 sotsiaalministri määruse nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõige (2) sätestab, et: „Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust“. 

LASTELAAGRI TERVISETÕEND

Lapse terviseprobleemidest ja vajalikest eritingimustest teavitab laagri juhatajat lapsevanem mitte tervishoiutöötaja (sotsiaalministri 01.09.2010 määrus nr 70 " Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele"). 

Tõendi täitmiseks salvestage vorm oma arvutisse või trükkige välja.  Laadi alla ja täida


TERVISETÕEND TÖÖLE ASUMISEKS

Esmalt tuleb Teil täita tervisedeklaratsioon, alla saab laadida siit. Seejärel võtate ühendust perearstikeskuse pereõega, kes tellib Teile vajalikud uuringud sõltuvalt mis valdkonnas Te tegelete.


AVALDUS PEREARST TARMO LOOGUSE NIMISTUSSE ASTUMISEKS

Laadi alla avaldus

Avaldus rahuldatakse juhul kui isik kuulub perearsti teeninduspiirkonda , inimese perekonna liige kuulub perearsti nimistusse või  kui perearsti  nimistu suurus ei ületa kehtestatud  piirmäära.

Avalduse saab esitada Tasku Meditsiinikeskuse registratuuri (Turu 2, Tartu IV korrus). Avaldusel peab olema märgitud mobiiltelefoni number. Perearstikeskus annab isikule teada telefoni teel kas avaldus rahuldatakse

Inimese nõustamisel ja nimistusse määramisel lähtub Terviseamet nimistu optimaalsest suurusest 1600 inimest

Perearst, kelle nimistu suurus on alla 1600 inimese, registreerib soovija nimistusse, kui inimene on selleks perearstile allkirjastatud avalduse esitanud, sõltumata sellest, kas inimese rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress on perearsti teeninduspiirkonnas

Lae alla Hea Tahte kokkulepe  „Perearstiabi jätkusuutlikkuse tagamine“