Perearstikeskusega kontakteerumine toimub läbi  VISIIT.EU patsiendiportaali

|  Tasku, Turu 2, IV Korrus

TASKU MEDITSIINIKESKUSES

PEREARSTIKESKUS.EE

Inimesed , kes tunnevad end arvutitehnoloogia valdkonnas kindlalt, saavad broneerida oma aja perearsti või pereõe konsultatsioonile viisit.eu patsiendipoportaali vahendusel 

Ise saate aja broneerida veebiregistratuuris : Dr. Sven Bogdanov, Dr. Jaana Alep-Möls, Dr.Tarmo Loogus, pereõde Agnes Mikk, pereõde Mirell Karuks

Inimesed kellel puudub digivõimekus  saavad helistada tööpäeviti  kell 9.00-11.00  tel 731 21 68  ja terviseanalüütiku tel.7333 099 

TÖÖTAJAD                                                                                        

PEREARST TARMO LOOGUS

E 14–18, T,N,R 9–13, K  9–13 imikute päev

PEREARST JAANA ALEP-MÖLS

E 8.00–13.00

DR. SVEN BOGDANOV


PEREÕDEDE ISESEISVA VASTUVÕTU AJAD:                                                                      

 E 9-13 , T 9–13,  K, N, R 9–13      

Pereõe kaugkonsultatsiooni (visiit.eu) lahendamiste aeg:  E 10-16, T,  N, R 9-15,K 13.30-15 

LÕUNA : 13.00-13.30

TEATED:

COVID 19 NAKATUMISE  HINADAMISEKS  KLIKI SIIN

KUI PEREARSTIKESKUSE TÖÖTAJA  HELISTAB TEILE : SIIS NÄETE  TEADET PRIVAATNE NUMEBER / VARJATUD NUMBER

INFEKTSIOONHAIGUSEGA PATSIENT VÕIB PÖÖRDUDA NEGATIIVSE COVID TESTI TULEMUSEGA KANDES  HINGAMISMASKI!


VASTUVÕTULE PÖÖRDUMINE

Kõik esmased digivõimekad  perearstikeskusse pöördujad  (ägedad haiged, kroonilised haiged , repsepti pikendused, jne) on kohustatud  kõigepealt ennast eelvisiidi kaudu registreeruma aadressil  visiit.eu

Kui Te hilinete vastuvõtule enam kui 5 minutit, siis palun arvestage sellega, et eelisjärjekorras teenindatakse õigeaegselt vastuvõtule jõudnud patsiente. 

Kui jõuate kohale ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, Teid vastu ei võeta ning Teil tuleb visiit.eu teenuse kaudu teha uus viisidi taotluse soov.

Etteteatamata kohale tulnud patsiendi ooteaeg võib olla 3 tundi ning eelisjärjekorras teenindatakse alati etteregistreeritud patsiente. 

Kui Te tulete vastuvõtule mitme pereliikmega, siis palun broneerige igaühe jaoks eraldi aeg. 

TÖÖVÕIMETUSLEHT JA HOOLDUSLEHT

Töövõimetuslehe avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust  visiit.eu teenuse kaudu alati haigestumise päeval. 

Tagantjärele töövõimetuslehte ei avata, välja arvatud juhul, kui Teil on olemas muu haigestumist tõendav dokument:

Nimetatud juhtudel saab TVL avada ka 2 päeva peale haigestumist.

Kui hiljem selgub, et Te töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest oma pereõde, et ta saaks töövõimetuslehe tühistada.

Oma haigestumisest on võimalik tevaitada ka eelvisiidi teenuse kaudu.

RETSEPTID

Varasemalt väljastatud retseptide taotlused saate esitada läbi visiit.eu teenuse

Kordusretsepte valmistamise tähtaeg on 72 tundi (3 tööpäeva)

Eelvisiidi ja telefoni teel ei pikendata unerohtude, narkootiliste ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte. Samuti ei väljastata telefoni teel nende ravimite retsepte, mida Teil on vaja esimest korda või ühekordselt – nt antibiootikumid, valuvaigistid jne. Sellise ravi alustamiseks tuleb pöörduda arsti vastuvõtule, otsus tehakse peale läbivaatust.

Retseptide nimetusi, kehtivust, uue retsepti olemasolu jm saate kontrollida internetist, aadressil: www.eesti.ee.

SAATEKIRJAD

Konsultatsiooni vajaduse otsustab perearst. Patsient võib pöörduda ise, saatekirja omamata järgmiste arstide vastuvõtule: günekoloogile, naha-suguhaiguste arstile, hambaarstile, silmaarstile, trauma korral traumatoloogile ja tuberkuloosiarstile 

Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.  Saatekirja ei väljastata kui isikule on teostamata objektiivne läbivaatus perearstikeskuses.

Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, on perearstil õigus saatekirja väljastamisest keelduda ning teil tuleb teenuse eest ise tasuda

PEREÕE ISESEISEV VASTUVÕTT

Pereõe vastuvõtule registreerib pereõde ise telefonitsi. Pereõe pädevusse kuuluvad:

VISIIT.EU KAUGTEENUS

Perearstikeskus on liitunud endale sobiva teenusepakkujaga, et patsiendid saaksid turvaliselt saata teate perearstikeskuse terviseanalüütikule või pereõele.

See on teenus, mis täiendab perearstikeskuse tööprotsessi ja loob tervikliku ja kättesaadava esmatasandi teenuse  patsientidele.

Teenus algab patsiendi poolt probleemi kirjeldamisega läbi veebi, edasi tekitatakse pilet, millele leitakse perearstikeskuses kõige sobivam raviteekond. Teenus on läbi veebi kättesaadav, selle keskne osa on triaažimoodul anamneesi, sümptomiküsimustiku ning terviseanalüütiku töölauaga, mis võimaldab anda patsiendile kiiresti tagasiside tema probleemile ja määrata järgneva teenuse kiireloomulisuse ning ei sõltu telefoni teel ühenduse saamisest.

Lisaks on jäetud inimestele, kellel puudub arvutikasutamise võimalus, pöörduda pereõe poole tööpäevadel telefoni teel kell 9.00-11.00. Veebis edastatud pöördumiste puhul saab patsient esimese tagasisidena teate, et tema probleem on kätte saadud ja sellega tegeletakse ning teadmise, mis aja jooksul temaga ühendust võetakse. Selline kogutud piletite kogum annab hea ülevaate perearsti kabinetile päeva pöördumiste kohta ning aitab võimalikult kiiresti leida vajalikke lahendusi läbi piletitetriaaži.

terviseanalüütik või pereõde  tegeleb Teie pöördumisega ning vastavalt pileti sisule ja prioriteetsusele teeb vajalikud toimingud. Varasem tööprotsess, kus sai otse pöörduda telefoni teel pereõe või perearsti poole võttis ära märgatava osa tervishoiu spetsialisti tööajast. Enam ei kulu ravimeeskonnal aega pöördumise vastuvõtmisele, ajabroneerimisele, triažeerimisele ning kergemapoolsete pöördumistega tegelemisele. See aeg on nüüd rakendatud pöördumiste lahendamisele ning võimaldab efektiivsemalt vastavalt pöördumise raskusastmele reageerida. Iga pöördumine lahendatakse vastava taseme spetsialisti poolt. 

KODUVISIIT

Koduvisiidi vajaduse otsustab perearst. Kodus on võimalused haiguse tõenduspõhiseks  diagnoosimiseks ja ravi alustamiseks alati kehvemad kui perearstikeskuses (ei saa teha uuringuid ja analüüse). Esmast nõustamist saab teha ka telefoni teel, seega pöörduge esmalt pereõe poole, kes Teid ära kuulab ja leppige kokku edasine tegevus. Vajadusel helistab perearst Teile asjaolude täpsustamiseks ja lepib kokku vastuvõtu või koduvisiidi. 

Koduvisiit on tasuline.  Hind 5 eurot ühele  visiidi  eest (haigekassa poolt kindlustatud isikutele). Koduvisiidi eest ei võeta tasu rasedatelt ja alla 2-aastastelt lastelt.  Koduvisiit plnaeeritakse tavaliselt 2 kuni  3 nädalat varem  ja üldjuhul osutatakse teenust näiteks väljendunud   liikumispuudega  ja nägemispuudega isikule.


COVID -19 VASTANE VAKTSINEERIMINE

Terviseamet korraldab vaktsineerimisi koostöös Eesti Haigekassaga Aktuaalse info  saamiseks kliki siin

TASULISED TEENUSED : TERVISETÕENDID

Mootorsõiduki juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga  40 EUR 

Mootorõiduki juhiloa taotlemine paberkandjal deklaratsiooniga 50 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit) 40 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab kopsu röntgenit ja rooja bakterioloogilisi analüüse) 100 EUR

Tööle, praktikale (sisaldab rooja bakterioloogilisi analüüse) 80 EUR

Tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid) 20 EUR

Relvaloa või abipolitseiniku tõendi taotlus 50 EUR

Välisriiki õppima või tööle asumine (ei sisalda uuringuid) 40 EUR

Pangalaenude, kindlustuse taotlemine (ei sisalda uuringuid) 40 EUR

Reservväe ja kaitseliidu tõend  40 EUR

Muu tõend (akadeemiline õppepuhkus, laagrid, turismifirmad jne.) 20 EUR

Duplikaatide väljastamine 5 EUR (  kuni 2 lk)


TASULISED TEENUSED KINDLUSTAMATA ISIKULE

Arsti esmane vastuvõtt (ei sisalda uuringuid) 50 EUR

Arst esmane vastuvõtt ( sisaldab uriini kiirtesti , CRP uuringut ) 60 EUR

Arsti korduv vastuvõtt 30 EUR

Pereõe vastuvõtt  (ka vaktsineerimine) 25 EUR

Ravimiretsepti pikendamine 20 EUR

Arsti koduvisiit ( ei sisalda uuringuid) 100 EUR

Hinnad kooskõlastatud Tasku  Meditsiinikeskuse koosolekul 11.01.2024 ja hinnakiri hakkab kehtima alates 12.01.2025.a.Perearst Tarmo Loogus OÜ-s töödeldakse isikuandmeid, sh. eriliigilisi isikuandmeid  tervishoiuteenuse osutamise raames vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja õigusaktidele.