Familjeläkare Tarmo Loogus

Förbesök eelvisiit.ee

Sekreterare telefon 7333 099 , Sjuksköterska telefon 731 21 68

Besöksadress: Tasku, Turu 2, 51004 Tartu

Vi kan endast registrera invånare som har ett fullständigt estnisk personnummer. Alla anställda peroner som arbetar i Estland kan lista sig på en vårdcentral

Alla sökande till husläkarcentralen (akut sjuka, kroniskt sjuka, receptförlängningar etc.) måste först anmäla sig genom ett förbesök på eelvisiit.ee

Lada ner ansökan här och hämta till sekreterare ( Turu 2, Tartu)

Besöket måste registreras hos sekreteraren ( telefon 7333 099)

Jour sjuksköterska nr 48

Sjuksköterska nr 49 ( bokade besök)

Familjeläkare nr 47 (bokade besök)