Hranljivi elementi

Ishrana bilja - hranljivi elementi

AZOT je neophodan primarni makroelement i ne postoji proces u biljkama na koji azot ne utiče posredno ili neposredno. Ovaj element spada u grupu prinosnih elemenata, jer u značajnoj meri utiče na visinu prinosa i njegova ključna uloga se ogleda u proizvodnji hlorofila i sintezi proteina, tako da u velikoj meri utiče i na sam kvalitet proizvoda.

FOSFOR spada u grupu primarnih makroelemenata, ima gradivnu ulogu jer ulazi u sastav mnogih organskih jedinjenja koja se nalaze u biljkama. Fosfor je veoma važan za procese oplodnje kod biljaka kao i za dobro ukorenjavanje i jačanje korenovog sistema. Biljke usvajaju fosfor za svo vreme rasta i razvoja, ali najintenzivnije na početku vegetacije.

KALIJUM spada u makro regulacione elemente i ne ulazi u sastav biljnih organskih jedinjenja. Kalijuma ima više u vegetativnim nego u reproduktivnim delovima, što je suprotno azotu i fosforu. On utiče na vodni režim biljaka, aktivira enzime, stimuliše rast mladog tkiva, podstiče rad fermenata, a sve to doprinosi većoj otpornosti biljaka na bolesti i poleganje. Brojne ratarske, povrtarske i voćarske kulture odlikuju se velikom potrebom za kalijumom i njegov nedostatak može dovesti do ozbiljnih poremećaja u metabolizmu biljaka, što se ogleda smanjenjem prinosa.

Kalcijum spada u grupu neophodnih sekundarnih, regulacionih makroelemenata I odgovoran je za strukturnu i fiziološku stabilnost biljnog tkiva, deobu i rast ćelija. Kod voća i povrća, kalcijum je veoma bitan jer utiče na čvrstoću plodova i njihov kvalitet za potrebe čuvanja, skladištenja i transporta. Nedostatak kalcijuma ozbiljno utiče na razvoj i kvalitet plodova, i izaziva niz anomalija pogotovo kod povrtarskih i voćarskih kultura.

Mangan je mikroelement koji je izuzetno važan za fotosintezu, ima vodeću ulogu u hloroplastima i značajan je za asimilaciju i metabolizam azota. Pojedine voćne culture- malina , kupina, jabuka, kao i šećerna repa nepovoljno reaguju na nedostatak mangana u zemljištu ili na njegovo umanjeno usvajanje u antagonističkim procesima.

Gvožđe učestvuje u brojnim životnim procesima biljaka: sintezi hlorofila, metabolizmu azota, disanju, fotosintezi. Simptomi nedostatka se ogledaju uglavnom u hlorotičnim promenama na listovima.

Huminske kiseline - Huminske kiseline su helatirajuća sredstva. Sekundarne mikroelemente, koji su u zemljištu vezani čvrstim, neorganskim vezama, helatiraju, stvarajući komplekse iz kojih se mikro i sekundarni elementi lako i sukcesivno oslobađaju.

Na taj način huminske kiseline pospešuju usvajanje blokiranih elemenata, te smanjuju ispiranja dodatih hranjiva (azota).