Kerkelijk huwelijk

Hoe en wanneer wordt het kerkelijk huwelijk ingezegend?

Proficiat, jullie gaan trouwen?

Hierbij enkele praktische afspraken in verband met  jullie huwelijksviering en

het geldelijk tarief door het bisdom vastgesteld.

​Gelieve minstens twee maanden voor uw kerkelijke huwelijksviering uw huwelijk aan te vragen bij de parochiepriester die voorgaat in uw viering.  

Dit is belangrijk om uw huwelijk tijdig te kunnen aankondigen in het parochieblad Kerk & Leven en dus kenbaar te maken voor de gemeenschap.

Gelieve ook ten laatste één week voor jullie viering een storting van 275 euro te doen op rekening van de parochie waar uw huwelijk wordt ingezegend.

 

Hierbij vindt u de rekeningnummers van vier van de vijf parochies van 

de parochiale Eenheid Heilige Maria Amandina Herk-de-Stad:

Parochiale Werken St.-Martinus Herk-de-Stad:            BE 50 3350 1810 7118

Parochiale Werken O.L.-Vrouw Geboorte Donk:          BE 24 3350 1817 7038

Parochiale Werken O.L.-Vrouw Geboorte Berbroek:   BE 08  7351 3717 0213

Parochiale Werken St.-Jan-Baptist  Schulen:                 BE 19 7351  3717 0112

                       

Voeg als mededeling toe: Huwelijk van …  en …

Voor de parochie Schakkebroek wendt u zich best tot: pe.h.maria.amandina.hds@gmail.com

Voor de overige parochies kunt u beroep doen op:

E.H.  Tony Vandekerkhof : 0476 34 01 57