Heilig vormsel

Hoe en wanneer ...

vieren we in onze parochies het heilig vormsel?

OVERZICHT VIERINGEN e.v.

Het heilig vormsel wordt normaal toegediend op 11 jaar, leerlingen zesde studiejaar.

​Voor meer info kunt u terecht bij

Roger Dooms (rogerdooms1946@gmail.com)