Parochie boxbergheide

Welkom

 Welkom op de website van Parochie Sint Jan Baptist de la Salle, boxbergheide, Genk.
We bieden christenen de mogelijkheid hun katholiek geloof als gemeenschap samen in onze parochie te beleven.
Hier proberen we jullie wat wegwijs te maken in onze parochie. Zit je met vragen, aarzel niet om contact op te nemen.

Het licht van de paaskaars

Nadat in de paasnacht het vuur is gezegend en de paaskaars daarmee is aangestoken, wordt het licht als teken van de verrezen Heer binnengedragen in de kerk en mogen alle aanwezigen delen in het licht van Pasen.


PASEN 2024

Een schat in broze vaten

De apostel Paulus schrijft:
Wij dragen een schat in broze vaten (2Kor 4,7)

Geloven in een gekruisigde Christus die verrezen is ...
het is broos en het lijkt dwaas, maar het wordt een schat
zodra je Hem als tochtgenoot ontdekt.

Geloven in de zachte waarden van het Evangelie ...
het is broos en het klinkt naïef, maar het wordt een schat
zodra je de Vreugde van het evangelie ervaart.

Verbonden blijven met een Kerk die onder vuur ligt ...
het is broos en het oogt ouderwets, maar het wordt een schat
zodra je de kracht van een gemeenschap ondervindt.

Pasen vieren met heel je hart ...
het is broos en het is niet vanzelfsprekend, maar het wordt een schat
zodra je durft leven vanuit het vertrouwen in de overmacht
van Liefde op kwaad, van Licht op donker van Leven op dood.

ZALIG PASEN ! 

Dank - je - wel

Een welgemeend woord van dank aan de vele medewerkers, die zich hebben ingezet om de vieringen van de Goede Week en Pasen zo mooi te verzorgen: met zang en woord, van bloem tot preek ... 

Dank voor ieders bijdrage!

Bedeling H. Oliën

Op dinsdag 2 april om 14 uur is er in de Crypte van de dekenale kerk te Genk een gebedsviering, waarbij de H. Oliën - door de bisschop gewijd in de Chrismaviering tijdens de Goede Week - worden meegegeven voor alle parochies van het dekenaat.

Een plek waar niets moet;
waar je begrip voelt voor je verlies en je verdriet;
waar je lotgenoten ontmoet;
waar altijd een luisterend oor is;
waar je geheel vrijblijvend kan komen en gaan;
waar je persoonlijk wordt onthaald;
waar je nooit alleen bent;
waar je handvaten vindt om je verlies een plaats te geven;
waar je een boek kan uitlenen over ‘omgaan met verlies’;
waar je gezellig iets kan drinken;
van waaruit je weer een eindje verder kan.

Verlies heeft vele namen: overlijden, ziekte, pensionering, werkloosheid, relatiebreuk, ... Omgaan met verlies is een hobbelige weg en voor iedereen anders. Troost kan je vinden bij lotgenoten, in je geloof, in het diepste van jezelfTroostcafé Genk opent voor de tweede maal
op donderdag 4 april
(en verder elke eerste donderdag van de maand).
Je kan er in- en uitlopen tussen 14 en 16 uur.

Troostcafé Genk heeft zijn thuis in parochiecentrum
De Flèèketaer, Piehpelplein 4, 3600 Genk
en is vlot bereikbaar met de auto (ruime parkeergelegenheid)
én met de bus.


Troostcafé Genk is een initiatief van de parochies van dekenaat Genk.
Meer info bij Rita Loyens, rita@dekenaatgenk.be, 0478 788 134.

MEUS DOMINUS DEUS

Bij het 'octaaf van Pasen', wordt met Beloken Pasen
het diepste geloofsgeheim ontsloten en besloten.
We leggen ons hart te luisteren staande voor de open wonde
van het lege graf waar nog slechts de windsels lagen,
en beamen het statement van de aanvankelijk ongelovige Thomas

-“Mijn Heer en mijn God”-

Een apartistieke dramaturgisch-plastische evocatie
rond enkele zinsneden uit de liturgie voor de paastijd.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk - Termien
zondag 7  april om 15u  & maandag 8 april om 15u

Ieder mens die ooit een naam kreeg,
heeft recht op een waardig afscheid.

Mensen in eenzaamheid of die arm zijn en geen familie of vrienden hebben, krijgen bij hun overlijden dikwijls geen waardig afscheid. Na hun overlijden is er enkel een eenvoudige kist en de begraving op de begraafplaats, zonder aandacht voor wie die persoon was.  Lees verder, klik hier.

Goede God,
Groot geheim waarin wij leven,
Stille Aanwezige die wij gaandeweg
mogen ervaren,
Bron van Liefde waaraan
wij ons mogen laven ...
wij danken u voor de schat van ons geloof en danken voor de
kostbare parel van het Evangelie.

Wij bidden U: Laat ons samen op weg gaan om de schat voor onszelf te herontdekken en te verdiepen zodat we ze op een getuigende wijze kunnen aanreiken aan de geluk- en zinzoekers van onze tijd.
Amen.  

De schat van ons geloof

Jaarthema 2023-2024

Kerk en geloof beleven een moeilijke tijd. Toch is er niets mis met de boodschap: het evangelie is een schat, waaruit mensen altijd weer inspiratie putten!
Daarom willen we in dit pastorale werkjaar samen op weg gaan om de schat van ons geloof te herontdekken, te verdiepen en te zoeken hoe we deze schat samen kunnen aanreiken/beleven in deze tijd.

 Wil je even bezinnen, een kaarsje branden of een babbeltje slaan, dan kan je hiervoor in onze kerk terecht.
buiten de vieringen op dinsdag van 10u00 tot 12u00 en op donderdag van 15u00 tot 17u00 

We zullen je dan af en toe een mailtje sturen met nieuws uit onze parochiegemeenschap.
Mocht je je achteraf bedenken, kan je je heel eenvoudig uitschrijven.

Copyright © 2021 - Parochie Sint Jan Baptist De La Salle - Boxbergheide, Genk - alle rechten voorbehouden
Privacyverklaring