Parochie boxbergheide

Welkom

Welkom op de website van Parochie Sint Jan Baptist de la Salle, boxbergheide, Genk.
We bieden christenen de mogelijkheid hun katholiek geloof als gemeenschap samen in onze parochie te beleven.
Hier proberen we jullie wat wegwijs te maken in onze parochie. Zit je met vragen, aarzel niet om
contact op te nemen.

LET OP: vanaf 08/01/2023 zondagsviering in onze kerk om 09u00

Terugblik 2022

In het voorbije jaar mochten we vaststellen dat onze parochiegemeenschap nog altijd een levende gemeenschap is.
Er werden in het voorbije jaar 26 kinderen gedoopt, 27 kinderen vierden hun eerste communie, en 18 jongeren ontvingen het sacrament van het vormsel.
Helaas namen we ook afscheid van 11 mensen.
De zondagsvieringen worden bijgewoond door gemiddeld 60 aanwezigen en in de kerstvieringen mochten we maar liefst 230 mensen verwelkomen!

FEEST van don bosco 2023

31 januari is een belangrijke dag voor de Don Boscobeweging in heel de wereld. Dan vieren we namelijk het feest van Don Bosco. Don Bosco was een populair man en een pedagoog, maar ook vooral iemand met een hart voor jongeren. Hij stelde zijn leven volledig in het teken van de zorg voor jongeren en kinderen. Op 31 januari 1888 stierf hij. In 1934 werd hij heilig verklaard.

Wij vieren Don Bosco in de zondagsviering van 29 januari om 09u00. Iedereen van harte welkom.

Meer info op: https://www.donbosco.be/nieuws

Wil je weten wie Don Bosco was: Don Bosco als inspirator.

Veel mensen die met Don Bosco verbonden zijn, beginnen negen dagen vooraf een noveen (negen = novem in het Latijn). Ze bidden iedere dag, op voorspraak van Don Bosco, een noveengebed voor hun intenties. Sommige mensen steken een noveenkaars aan die met een speciale intentie negen dagen en nachten blijft branden. De Don Bosconoveen loopt vanaf zondag 22 januari tot op de dag van het feest. Wil u samen met ons deze noveen vieren dan kan u het gebed hieronder gebruiken:

Heilige Johannes Bosco, gids en tochtgenoot van jonge mensen,
trouw aan Gods uitnodiging hebt gij uw aandacht voor kleinen en armen aan ons allen doorgegeven.
Schenk ons de energie om dag na dag, zoals gij, teken en drager van Gods liefde te zijn
en biddend verbonden te zijn met alle mensen voor wie we in deze noveen bidden.
Heer God, geef aan alle mensen die op de voorspraak van Don Bosco rekenen, een hart vol goedheid,
weerbaar in het engagement, wijs in het onderscheiden waar het echt op aankomt,
en moedig om te kiezen voor de armste, de meest kwetsbare en gekwetste jongeren.
Beziel ons met uw Geest, Vader van alle mensen, om vertrouwen te geven zoals Don Bosco,
opdat wonderen van liefde en goedheid ook vandaag nog zouden gebeuren,
in ons hart en doorheen onze inzet. Wij vragen het U voor nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Bijbelse gebedsweek

Met persoonlijke begeleiding je gebedsleven verdiepen
5-11 februari 2023 – dekenaat Genk

Leren bidden met de bijbel
Vertrouwelijk met God mogen omgaan, naar Hem luisteren en met Hem spreken is een voorrecht voor elke christen. Jezus heeft het ons voorgedaan. Bidden is zeer eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. God staat immers al naar ons op de uitkijk, klaar om met ieder van ons in ‘verbinding’ te treden. Het enige wat van onze kant gevraagd wordt, is wat tijd en aandacht en dit in een vast gebedsritme. Het bewust tijd nemen voor God helpt ons om in dit gebed voedsel te vinden voor het concrete leven. We vinden weer kracht en energie en ervaren dat bidden met het evangelie een bron van leven is.
In de week van
5 tot en met 11 februari 2023 organiseren we in het dekenaat Genk een bijbelse gebedsweek. Gedurende die week zijn er drie Jezuïeten en drie Ignatiaans gevormde gebedsleiders aanwezig in het centrum van Genk om ons een eenvoudige manier aan te reiken om te leren bidden met de Schrift.

Hoe verloopt het?
Elke dag heb je een ontmoeting met je persoonlijk begeleider in de crypte van de Sint-Martinuskerk. Je begeleider reikt jou dan een bijbeltekst aan waarmee je thuis een half uur probeert te bidden. De Volgende dag is er opnieuw een ontmoeting en persoonlijk gesprek met je begeleider en ontvang je een nieuwe bijbeltekst. Het gesprek duurt normaal niet langer dan een half uur. Voor en na het gesprek is er gelegenheid tot ontmoeting in de koffieruimte.

Meer informatie:
Rita Loyens op 0478-788134

Waar en hoe inschrijven?
dekenluc@dekenaatgenk.be of op 089-352205 (dekenij Genk)
Laatste inschrijvingsdatum: 30/01/2023

Diakenwijding Gianluca

Zondag 12 februari om 15u - St. Quintinuskathedraal Hasselt

We mogen u het heuglijke nieuws melden dat Gianluca Loperfido, seminarist-stagiair in de pastorale eenheid 'Emmaüs Genk', door bisschop Hoogmartens tot diaken wordt gewijd. Dit als laatste stap op weg naar het priesterschap. Samen met Gianluca wordt ook Bart Pluymers gewijd, wonende in Zonhoven en stagiair in de pastorale eenheid te Kinrooi.
Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere plechtigheid bij te wonen. En we nodigen u uit om voor Gianluca en Bart te bidden ...
Wil u een interview met Gianluca bekijken?
Klik hier.

Vredeswake "we need peace"

23/02/2023 - Minderbroederskerk - St. Truiden

Op donderdag 23 februari 2023 wordt een vredeswake 'We Need Peace' georganiseerd in de Minderbroederskerk te Sint-Truiden. Voor de gelegenheid van één jaar oorlog in Oekraïne.
Meer info op de website van Pax Christi, klik hier.

solidair van Wallonië tot Oekraïne

Elke en Eddy Miny uit onze parochie vertellen over hun inzamelacties voor slachtoffers van watersnood en oorlogsellende.
Ze werden bijzonder geraakt door de nieuwsberichten over de watervloed in het Luikse twee jaar geleden, en over de oorlog die begin dit jaar de Oekraïense bevolking trof. Zij verzamelden spontaan voedsel en kleding, en werden getroffen door de dankbaarheid van en solidariteit onder de hulpbehoevenden. Maar de ellende die ze zagen zullen ze nooit vergeten. Gaandeweg beseften ze dat hun inzet veel te maken had met het geloof dat ze van hun (groot)ouders hadden meegekregen.
“Ik zeg altijd: ‘Wie goed doet, goed ontmoet’. Die boodschap krijgen we ook van het geloof mee.”

Beluister hier hun interview op kerknet.be

wereldjongerendagen 2023

01-06 augustus 2023 - Lissabon

Wie het ooit heeft meegemaakt is laaiend enthousiast en draagt deze sterke ervaring mee voor zijn verdere leven! En toch blijft het in Vlaanderen moeilijk om jongeren warm te maken voor dit unieke gebeuren ... In ons dekenaat Genk willen we een groep jongeren verzamelen rond seminarist Gianluca, die in Genk stage loopt ...

Meer info: Officiële website WJD - Website WJD België

Vernieuwing kerkraad

De mandaten van de vijf leden van de kerkraad worden uitgeoefend in opeenvolgende periodes van zes jaar. Om de drie jaar vervalt een gedeelte van die mandaten, ditmaal de twee mandaten van de kleine helft.
Als waarborg voor openbaarheid van bestuur, werkten de Vlaamse bisdommen een vaste procedure uit. De eerste fase hierin is de oproep tot kandidaten. Iedereen die aan de vereiste voorwaarden voldoet, mag zich kandidaat stellen voor de twee te begeven plaatsen. Om lid te kunnen worden van een kerkraad moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Rooms-katholiek zijn (man/vrouw);
2. minstens 18 jaar zijn op het ogenblik dat het mandaat aanvangt (april 2023);
3. ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente(n) waar de parochie gelegen is.

Alleen wie zich schriftelijk kandidaat stelt tegen
ten laatste 31 januari 2023 komt in aanmerking. De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst gelden hierbij als bewijs. De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart om na te gaan of de kandidaat aan de leeftijdsvoorwaarde voldoet. Ook ons kerkbestuur wordt gedeeltelijk vernieuwd. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen. Voor onze parochie dienen de schriftelijke kandidaturen gericht te worden aan de verantwoordelijke voor de parochie in de kerkfabriek Sint Jan Baptist de la Salle, Boxbergheide, Genk - E.H. Mathieu Neyens, Piehpelplein 1, 3600 Genk, ten laatste op 31 januari 2023.
Zie ook "kerkfabriek/kerkraad"

Ieder mens die ooit een naam kreeg,
heeft recht op een waardig afscheid.

Mensen in eenzaamheid of die arm zijn en geen familie of vrienden hebben, krijgen bij hun overlijden dikwijls geen waardig afscheid. Na hun overlijden is er enkel een eenvoudige kist en de begraving op de begraafplaats, zonder aandacht voor wie die persoon was. Lees verder, klik hier.


Heer, toon me hoe ik me kan geven
om ten volle te kunnen leven.

Spoor me aan los te laten
wat minder zin geeft aan mijn bestaan

Leer mij dienstbaar te zijn
voor elke mens die nood heeft aan nabijheid.

Spreek mij moed in om
als het moeilijk gaat niet op te geven.

Doe mij heropleven
zodat in Jou geloven een vreugde wordt.

Heer, toon hoe ik me kan geven
om ten volle te kunnen leven.

Johannes 12,20-33

GROEIEN in GEBED

Jaarthema 2022-2023

Broederlijkheid ontdekken

FRATELLI TUTTI (Paus Franciscus)

Wil je even bezinnen, een kaarsje branden of een babbeltje slaan, dan kan je hiervoor in onze kerk terecht.
buiten de vieringen op dinsdag van 10u00 tot 12u00 en op donderdag van 15u00 tot 17u00

Abonneer je hier op onze nieuwsbrief

We zullen je dan af en toe een mailtje sturen met nieuws uit onze parochiegemeenschap.
Mocht je je achteraf bedenken, kan je je heel eenvoudig uitschrijven.

© 2021 - Parochie Sint Jan Baptist De La Salle - Boxbergheide, Genk
parochie boxbergheide - parochieboxbergheide - Sint Jan Baptist De La Salle Bokrijk Boxbergheide - parochiefederatie Genk West - parochie boxbergheide - parochieboxbergheide - Sint Jan Baptist De La Salle Bokrijk Boxbergheide