LYCÉE

L'objectiu de la filera Bilingüe

3 hores de català per setmana en grup que ja hagi fet l'ensenyament bilingüe a la primària

+ 1 o 2 assignatures no lingüístiques en català

  • matemàtiques
  • història i geografia
  • esport...

🇫🇷

L'objectif du parcours Bilingue

3 heures de Catalan avec groupe Bilingue du collège

+ 1 ou 2 disciplines en Catalan

  • Maths
  • Histoire
  • Géographie
  • Sport