COLLÈGE

L'objectiu de la filera Bilingüe

3 hores de català per setmana en grup que ja hagi fet l'ensenyament bilingüe a la primària

+ 1 o 2 assignatures no lingüístiques en català

  • matemàtiques
  • història i geografia
  • esport...

🇫🇷

L'objectif du parcours Bilingue

3 heures de Catalan avec groupe ayant suivi l'enseignement bilingue en primaire

+ 1 ou 2 disciplines non linguistiques en Catalan

  • Maths
  • Histoire
  • Géographie
  • Sport


O Bé

OU


L'objectiu de l'ensenyament per a principiants al Col.legi

3 hores de català per setmana per adquirir les competències en aquesta llengua

L'objectif du premier enseignement Catalan au collège

3 heures de Catalan pour la découverte de l'enseignement du Catalan