#PAMin2023

Výzvy pre miništrantov
na 40 dní pôstu


Spoločenstvo TYMIAN pozýva miništrantov na celom Slovensku zapojiť sa do pôstnej online súťaže.

Ako sa môžeš zapojiť do pôstnej súťaže?

Súťaž začína na Popolcovú stredu  22. 2. 2023  a končí na 1. Veľkonočnú nedeľu  9. 4. 2023. 

Do súťaže je možné zapojiť sa aj priebežne.

1. Pripoj sa na nedeľné online stretnutie o 19:30

2. Vyber si výzvy, ktoré chceš plniť počas týždňa

3. Plň výzvu
a zaznamenaj
jej splnenie

4. Pošlni nám oznámenie o splnení výzvy

Postup pri plnení výziev

O čom sú pôstne VÝZVY?

Výzvy majú trojaký charakter: 


... miništranta.


Z týchto slov je odvodený aj názov tejto súťaže "PAMin".

Výzvy reagujú na 3 formy pokušení Ježiša na púšti, ktorými sme denne pokúšaní aj my:Pravidlá súťaže 

Priebežné a záverečné vyhodnotenie súťaže 

Info o priebehu súťaže

Ako zistíme, či si výzvu naozaj splnil?

Čo môžeš vyhrať?

Vyhrať môžeš vecné ceny aj v priebehu súťaže

1.cena

50% zľava na pobyt v miništrantskom tábore TYMIAN 2023 v termíne 17. - 23. 7. 2023 na Škutovkách pri Ružomberku)

2.cena

bezplatný víkendový pobyt s ďalšími mladými a animátormi vo Veľkom Bieli (pri jazere), neďaleko Senca v priebehu júna alebo septembra

3.cena

bezplatný víkendový pobyt s ďalšími mladými a animátormi vo Veľkom Bieli (pri jazere), neďaleko Senca v priebehu júna alebo septembra

Vyhráva aj NAJLEPŠIA FARNOSŤ

Na konci súťaže vyhodnotíme aj najlepšiu farnosť, teda takú, z ktorej miništranti splnili najviac výziev dokopy.

Všetci miništranti z víťaznej farnosti dostanú vecnú cenu a najlepší z nich získa 30% zľavu na pobyt v letnom miništrantskom tábore  TYMIAN 2023 v termíne 17. - 23. 7. 2023 na Škutovkách pri Ružomberku.

Kalendár súťaže

Info o súťaži PAMin nájdeš aj na facebooku a instagrame:

 Kto súťaž organizuje ?

Túto online súťaž pre miništrantov z celého Slovenska organizuje neformálna skupina "Spoločenstvo TYMIAN" v spolupráci s organizáciou DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže  (Domka-ústredie, Miletičova 7, 821 08  Bratislava).

Spoločenstvo TYMIAN realizuje počas roka rôzne podujatia pre miništrantov:

celoslovenský letný tábor TYMIAN (júl) už 24 rokov

BODKU za prázdninami v Bratislave - Vajnoroch (september)

miništrantskú púť v Šaštíne PUMIN  v spolupráci s pavlínmi (máj - okolo sviatku sv. Dominika Sávia)

AMOS - adventné modlitbové online stretnutia

O PAMine v médiách