Otwarcie pracowni OZE

10 grudnia w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu odbyło się uroczyste otwarcie pracowni zawodowej OZE dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Wyposażenie pracowni zawodowej zakupiono w ramach projektu „Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu w sprzęt dydaktyczny potrzebny do prowadzenia zajęć i kształcenia w zawodzie pn. „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie w kwocie 206.859,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz 125.937,00 zł od Partnera projektu PGE Energia Odnawialna S.A.

Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup wyposażenia. Celem projektu jest rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez utworzenie pracowni zawodowej dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wraz z jej wyposażeniem w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami podstawy programowej kształcenia w kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Zaplanowana do utworzenia pracownia zlokalizowana jest na parterze w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. w której zostały wykonane prace remontowo - budowlane. W pomieszczeniu został przeprowadzony remont okładzin ściennych, sufitowych i posadzek, wykonano prace malarskie, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną.

Wyposażenie tej innowacyjnej, niespotykanej na terenie Dolnego Śląska pracowni, obejmuje m.in.

- kolektory słoneczne

- pompy ciepła

- zestaw hybrydowy: fotowoltaika + energia wiatrowa

- fotowoltaika – zestaw egzaminacyjny i zestaw rozbudowany

- grupa pompowa solarna dwudrogowa

- miernik natężenia promieniowania słonecznego

- wielofunkcyjny miernik instalacji fotowoltaicznych

- kolektor słoneczny

- ogniwo paliwowe

- turbinę wodną

- magazynowanie energii

Do pracowni zakupiono także stacjonarne stoły warsztatowe, imadła, zestawy palników do lutowania twardego i miękkiego, sprężarki, zgrzewarki, zaciskarki, szlifierki, wiertarki i inne pomoce.